Author's photo
Zmazaný účet
matematika - sš

Dokáž sporom (dôkaz sporom)

Dobrý deň, som žiakom gymnázia a potrebujem tento príklad vypočítať. Vedeli by ste mi pomôcť? Žiadne návody na internete mi nepomáhajú.

Vopred ďakujem.

Prílohy:
Question image
1 odpoveď
Pomerne jednoduché. Takže výrok je v tvare implikácie. Označme písmenom A časť 2/(a.b). Ďalej označme písmenom B časť 2/a a označme písmenom C časť 2/b. Implikácia sa potom dá schematicky zapísať A => (B v C).

Dokaz sporom je založený na tom, že sa "snažíme" dokázať negáciu pôvodného výroku, resp. skôr ukázať spor pri dôkaze tej negácie.

Teda znegujme A => (B v C). Dostaneme, že
(A => (B v C))'=A a súčasne (B v C)'= A a súčasne B' a súčasne C'.

Teda máme, že negovaný výrok je: 2 delí (a.b) a súčasne 2 nedelí a a súčasne 2 nedelí b.

Ak 2 nedelí a, tak a sa dá určite zapísať ako 2k+1, t. j. a=2k+1, kde k je nejaké prirodzené číslo.

Ak 2 nedelí b, tak b sa dá určite zapísať ako 2l+1, t. j. b=2l+1, kde l je nejaké prirodzené číslo.

Teda a.b potom je a.b=(2k+1)(2l+1)=4kl+2k+2l+1=2(2kl+k+l)+1. Teda číslo a.b je nepárne. Z toho máme, že 2 nedelí a.b, ale to je spor s tým, že 2 má deliť a.b.

Prišli sme k sporu, a teda negovaný výrok nemôže platiť, a teda musí platiť pôvodný výrok. Tým je dôkaz hotový.