Author's photo
Anonymný autor
chémia - sš

Nasýtené uhlovodíky

Chcel by som sa spýtať, že či nasýtené uhlovodíky a alkány su vlastne to isté alebo či pod nasýtené uhlovodíky spadá eśte niečo?

3 odpovede
Nasýtené uhlovodíky (všeobecne alkány) sú tie, kde v molekule medzi atómami uhlíka sú len jednoduché (sigma) väzby. Reťazec atómov uhlíka pritom môže byť priamy - nerozvetvený (n-), napr. n-pentán, kde sa atóm uhlíka vo vnútri reťazca viaže maximálne s dvoma ďalšími atómami uhlíka, rozvetvený, napr. izopentán - atóm uhlíka vo vnútri reťazca sa viaže s ďalšími troma atómami uhlíka, alebo sa viaže so štyrmi ďalšími atómami uhlíka - 2,2-dimetylpropán, alebo môžu atómy uhlíka, medzi ktorými sú len jednoduché väzby, vytvoriť cyklus - cykloalkány. Niekedy tieto uhlíky označujeme ako sekundárny, terciárny a kvartérny uhlík. Nasýtené uhlovodíky majú všeobecný vzorec: CnH2n+2, cykloalkány: CnH2n (ten istý sumárny vzorec ako alkény s 1 dvojitou väzbou).
Nasýtené uhľovodíky obsahujú len jednoduché väzby, alkány sú skupina nasýtených uhľovodíkov so sumárnym homologickým vzorcom CnH2n+2. Alkány sú teda podmnožina nasýtených uhľovodíkov.
Vsetky organicke latky uhlika a vodika, ktore vo svojich molekulach neobsahuju nasobnu vazbu....