Zelmira B. Overená identita

Zelmira B.

Odpovedá do 1 hodiny, na 100% správ
100% 1 hod
Overená identita
Prijíma študentov

Zelmira B.

Prijíma študentov

S mojimi konzultáciami sa naučíš chémiu milovať a rozumieť jej

  • Doučuje aj online
  • Od  20 €/hod
  • Preferované časy: doobeda, poobede, večer, víkend
Cena Od 20 €/hod
Preferované časy: doobeda, poobede, večer, víkend
Doučuje predmety:
Popis Typy lekcií Referencie Zodpovedané otázky

Popis

Dlhoročné, bohaté skúsenosti. Chémiu vysvetlím zrozumiteľne a trpezlivo od základnej školy až k maturite a na prijímacie skúšky na medicínu a farmáciu. Doteraz som pripravila na maturitu a prijímacie skúšky viac ako 150 študentov s 92 - 95-percentnou úspešnosťou z celého Slovenska, Ukrainy, aj z ČR. Uprednostňujem prezenčnú formu konzultácií u mňa doma, lebo osobný kontakt so študentom je veľmi dôležitý - hneď zistím, či môjmu výkladu študent rozumie, alebo treba zmeniť prístup. Študent sa svojimi otázkami okamžite môže vrátiť k preberanej látke. Jednotlivé kapitoly z chémie mám spracované formou prezentácií v Power pointe. Z prebraného učiva dostáva študent pravidelne domáce úlohy, ktoré na ďalšej konzultácii spolu skontrolujeme. So študentami pripravujúcimi sa na prijímacie skúšky prejdeme po každej prebratej kapitole otázky, ktoré s prebraným učivom súvisia a sú v príručkách na prípravu na prijímacie skúšky na danú fakultu. Po prebratí celej matérie nakoniec vyskúšame 2-3 testy podobného zloženia ako na prijímacích skúškach. Konzultácie prispôsobujem študentovi na mieru podľa toho, čo potrebuje.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

20 € / 55 min

Referencie (5)

Jakub R.

Jakub R.

Neoverená referencia

Chcel by som odporučiť pani doučovateľku. Potreboval som pomôcť s príkladmi z chémie a vďaka detailnému vysvetleniu, som všetko pochopil. Ďakujem za pomoc a určite odporúčam

Odpoveď doučovatela:

Ďakujem, určite ma to inšpiruje.

Veronika K.

Veronika K.

Neoverená referencia

Pani doučovateľku vrelo odporúčam. Pomohla mi vypočítať príklady s perfektným popisom a vysvetlením aj pre tých čo chémii veľmi nerozumejú. Odpoveď prišla v rýchlom čase. Ďakujem ešte raz a prajem všetko dobré a veľa spokojných študentov, ako som ja.

Odpoveď doučovatela:

Ďakujem.

Zuzana H.

Zuzana H.

Neoverená referencia

s pani doučovateľkou som maximálne spokojná ... Pomohla mi s mnohými úlohami z chémie - nielen mi napísala odpoveď, ale mi aj podrobnejšie vysvetlila úlohy, Som jej veľmi vďačná, že práve ona mi odpovedala na moje úlohy, s ktorými som si nevedela rady, a ktoré som nevedela vôbec ... Preto pani doučovateľku odporúčam na 100 % :-)

Odpoveď doučovatela:

Ďakujem a vážim si Tvoj názor.

Deleted-024c6a D.

Zmazaný účet

Neoverená referencia

Chcela by som odporučit pani doučovateľku velmi mi pomohla s príkladmi Vysvetlene super

Natália B.

Natália B.

Neoverená referencia

Chcela by som odporučiť túto pani doučovateľku. Potrebovala som pomôcť s príkladmi z chémie a vďaka detailným vysvetleniam, ktoré mi poskytla, som všetko pochopila. Som jej za to veľmi vďačná a určite odporúčam.

Zodpovedané otázky (189)

Tento doučovateľ pomohol odpovedať na nasledujúce študijné otázky

Zelmira B.

Prosím o vysvetlenie otázky

Maximálny počet elektrónov na vrstve n=4 je prečo 32?

Zelmira B.

Prosím o vysvetlenie otazky

Hodnota vedľajsieho kvantového čísla je 3 . Na ktorej najnižšej vrstve sa orbital nachádza? (Odpoveď v knihe je N)

Zelmira B.

Výpočty z chemických rovníc

Prosím o pomoc s príkladmi Pr. č. 1: Koľko kg vápenca s obsahom 15 % nečistôt je treba k výrobe 200 kg páleného vápna? (oxid vápenatý (CaO)) Pr. č. 2: Koľko litrov 60% kyseliny sírovej H2SO4 (ρ = 1,498 g cm−3 ) potrebujeme k neutralizácii 1,48 kg pevného hydroxidu sodného (NaOH)?

Zelmira B.

Bilančné pravidlo

Prosím o pomoc s týmito príkladmi z chémie Pr. č. 1: Koľko ml vody musíme pridať k 500 ml 12% roztoku (ρ = 1,02 g cm−3 ) aby sme získali 3% roztok? Pr. č. 2: K dispozícii je 40% a 90% roztok určitej látky. V akom pomere je treba zmiešať obidva roztoky, aby výsledná koncentrácia bola 60 %?