Author's photo
Anonymný autor
chémia

Ako vypočítať príklad č.412

Prílohy:
Question image
1 odpoveď
CaSO4 je nerozpustná zlúčenina, po prekročení hodnoty konštanty rozpustnosti vypadáva z roztoku.
Poznáme: c = 0,1 mol.dm-3 m = 34 mg = 0,034 g V = 250 cm3 = 0,25 dm3
Mr(CaSO4) = 136
Výpočty: látkové množstvo v 1 dm3: n = m . 4/Mr = 0,034 . 4/136 = 0,136/136 = 0,001 mol
c = n/V = 0,001 mol/1 dm3 = 0,001 mol.dm3
Ks = /Ca2+/./SO42-/ z toho /Ca2+/ = /SO42-/ teda Ks = c . c = c2
Ks = /0,001/2 = 1 . 10-6
c/Ca2+/ = Ks/c/SO4/2- = 1 . 10-6/1 . 10-3 = 1 . 10-3 mol.dm-3
pretože c/Ca2+/ = c/SO42-/ aj c/SO42-/ = 1 . 10-3 mol.dm-3
Vyznač - zakrúžkuj správne riešenia podľa výsledkov.
PS: Vivien, moja rada: naprv by si si mala naštudovať, čo je to súčin rozpustnosti a potom riešiť príklady -zadania, inak sa učíš naspamäť výsledky a neviem, či si ich z toľkých zadaní dokážeš zapamätať.