Author's photo
Anonymný autor
chémia - sš

Chémia

Dobrý deň,
pomohol by mi niekto prosím s tou to úlohou?
Dakujem.

Prílohy:
Question image
2 odpovede
Sacharidy sú polyhydroxyaldehydy alebo polyhydroxyketóny. Sú zložené z C, H, O. Reťazec "číslujeme" zhora, pretože karbonylový uhlík - teda aldehydová alebo keto skupina majú prioritné postavenie. Celkový počet uhlíkov určuje zaradenie ku tetrózam, pentózam a pod. Prítomnosť aldehydovej skupiny radí sacharid k aldózam, ketoskupina zas ku ketózam. Podľa návodu a príkladu galaktózy, by určenie ďalších v príklade nemal byť problém. Galaktóza = aldohexóza.
a) = ketohexóza (číslujeme zhora), b) = aldotetróza (číslujeme zhora),
c) = ketopentóza (číslujeme zhora) d) = aldohexóza (číslujeme zhora)