Zuzka S.

Zuzka S.

Odpovedá do 16 hodín, na 90% správ
90% 16 hod
Prijíma študentov

Zuzka S.

Prijíma študentov

Kvalitné doučovanie z chémie a biológie

  • -
Cena Od 15 €/hod
Preferované časy: poobede
Doučuje predmety:
Popis Zodpovedané otázky

Popis

Som učiteľka s dlhoročnou praxou na ZŠ a gymnáziu. Ponúkam doučovanie z chémie a biológie pre všetkých, ktorí ho potrebujú. Buď bežné štúdium na ZŠ a SŠ, pri príprave na opravné skúšky, maturitné skúšky, alebo prijímačky na všetky VŠ na Slovensku a v Čechách, kde je potrebná biológia a chémia (lekárske fakulty, veterina.... )
Som vďačná za všetky ponuky na doučovanie a oceňujem férové jednanie. Preto ocením spätnú informáciu na moju odpoveď, najmä, ak si ma nevyberiete. Zbytočne tak neblokujete ostatných, ktorí majú záujem o spoluprácu.

Zodpovedané otázky (20)

Tento doučovateľ pomohol odpovedať na nasledujúce študijné otázky

Zuzka S.

Organická chémia názvoslovie

Potreboval by som pomôcť s určením nazvu tohto uhľovodíka

Zuzka S.

Príklady z chémie

Dobrý deň, zišla by sa mi výpomoc s uvedenými príkladmi. Vopred ďakujem.

Zuzka S.

Vodíkové mostíky v kvapalnom stave

Úloha znie: Ktoré zlúčeniny majú vodíkové mostíky v kvapalnom stave? na výber z: etanol, dimetyléter, NaCl, kyselina sírová, acetón, formaldehyd, peroxid vodíka. (Pomohlo by aj vysvetlenie prečo a ako na to vplýva ten kvapalný stav)

Zuzka S.

Pomôžte prosím

Aký objem roztoku HNO,, w=68 %, so špecifickou hmotnost'ou 1,4 g.cm³ vstúpi do reakcie s fenolom za vzniku 22,9 g 2,4,6-trinitrofenolu (TNF)? M,(fenol)=94; M(TNF)=229; M (HNO,) = 63 Výsledky 19.85 ml

Zuzka S.

polovetné konštrukcie

Existuje nejaké pravidlo, ktoré určuje, ktoré sloveso sa mení na neurčitý tvar ? V podraďovacích súvetiach je to zvyčajne prísudok vo vedľajšej vete. Ale v priraďovacom súvetí ? Napr. Lacko si sadol na klát a hlavu si vložil do dlaní. Sú tam dve možnosti ? Lacko si sadol na klát vložiac hlavu do…