Author's photo
Viera B.
chémia

Zlozenie roztokov

Potrebujem pomôcť s úlohou z chémie...som bezradná...

Prílohy:
Question image
1 odpoveď
.Viera,
nie je to nič, čo by si nezvládla. Ide o vyjadrenie koncentrácie, resp. zloženia roztokov, kde používame základné vzorce:
n = látkové množstvo - vyjadruje počet mólov látky, jednotka = mol,
Látkové množstvo je podiel hmotnosti látky a jej molárnej hmotnosti.
m = hmotnosť látky v g, V = objem roztoku - jednotka = 1 l (ak nemáme danú hustotu roztoku, potom V = m (vyjadríme 1 l = 1 kg, 1 ml = 1 g),
c = koncentrácia roztoku, vyjadruje sa: mol/dm3 alebo mol/l
a teraz vzťahy: n = m/M c = n/V
1. príklad:
c = ? toto budeme počítať, poznáme: V = 0,5 dm3 a m = 12 g AgNO3
potrebujeme vypočítať látkové množstvo AgNO3 a k tomu potrebujeme Mr AgNO3
Mr (AgNO3) = 169,87 dosadíme: n = 12/169,87 = 0,071 mol AgNO3
a c = n/V = 0,071/0,5 = 0,142 mol/dm3 to je náš výsledok
2. príklad:
m (K2CO3) = ? V = 0,5 dm3, c = 0,20 mol/dm3 M(K2CO3) = 138,205
zo známych hodnôt vypočítame n: c = n/V z toho n = c . V = 0,2 . 0,5 = 0,1 mol
a hodnotu dosadíme: n = m/M z toho m = n . M = 0,1 . 138,205 = 13,82 g to je výsledok
Komentáre:
Viera B.
Ďakujem