Author's photo
Anonymný autor
chémia

Názvoslovie

Dobrý ako je to prosím s názvoslovím funkčných derivátov karboxylových kyselín? Aké koncovky/prípony sa používajú a čo robiť keď sú vo vzorci s rôznymi funkčnými skupinami ?

2 odpovede
Dobrý deň,

pri tvorení systémových názvov karboxylových kyselín, v ktorých je karboxylová skupina súčasťou hlavného reťazca je názov tvorený podstatným menom "kyselina" a prídavným menom označujúcim hlavný reťazec a príponou "-ová",
Napr. kyselina etánová, kyselina propénová.
V prípade dvojsýtnych kyselín sa pridáva koncovka "-diová".
Napr. kyselina etándiová.

Karboxylová skupina však nemusí byť súčasťou hlavného reťazca, pri cyklických a aromatických kyselinách. Vtedy sa pridáva koncovka "-karboxylová".
Napr. kyselina benzénkarboxylová (pri tomto prípade sa používa aj kyselina benzoová), kyselina cyklopentánkarboxylová.

Ak sú vo vzorci prítomné iné funkčné skupiny s nižšou prioritou ako karboxylová skupina, tak sa označujú príslušnými predponami.
Funkčné skupiny s nižšou prioritou sú napr. sulfónové kyseliny (sulfo-), nitrily (kyano-), aldehydy (formyl-), ketóny (oxo-), alkoholy (hydroxy-), tioly (sulfanyl-), amíny (amino-), halogény (halogén-), nitrozlúčeniny (nitro-) ...

Snáď som pomohol
Prajem pekný večer
Richardova odpoveď je len sčasti správna. Prečo? Lebo Ty sa pýtaš na funkčné deriváty karboxylových kyselín. Takže: deriváty karboxylových kyselín delíme do dvoch skupín:
1)substitučné deriváty - vzniknú substitúciou atómov vodíka v uhľovodíkovom zvyšku a karboxylová funkčná skupina zostáva zachovaná - -COOH
2)funkčné deriváty - vzniknú substitúciou atómu vodíka v karboxyle kovom - napr. -COONa alebo substitúciou OH skupiny karboxylu iným atómom (napr. halogénom) alebo skupinou atómov (napr. -NH2)
Podľa toho, čím sme substituovali vodík alebo OH skupinu karboxylu, dostaneme funkčné deriváty: soli karboxylových kyselín: R-COONa, halogenidy karboxylových kyselín: R-COX,
estery karb. kyselín: R-COOR, anhydridy karb. kyselín: R-COOOC-R, amidy karb. kyselín:
R-CONH2, nitrily karb. kyselín: R-CN a špeciálnu skupinu tvoria organické deriváty anorganickej kyseliny uhličitej H2CO3 - sem patrí napr. fosgén, močovina atď.
Názvoslovie substitučných derivátov karboxylových kyselín je pomerne jednoduché:
vždy je to kyselina tá a tá, keď že je substituovaný vodík v uhľovodíkovom zvyšku kyseliny, názov substituenta sa umiestni do uhľovodíkového zvyšku a označí sa číslo uhlíka, kde sa substituent nachádza. Karboxylová funkčná skupina je najvyššie postavená a má číslo 1: napr.: kyselina 2-aminopentánová, kyselina 3-hydroxy butánová ...
Názvoslovie funkčných derivátov karboxylových kyselín je zložitejšie, pri všetkých derivátoch sú vždy 2 možnosti (jedna je vždy opisný názov), ale to si môžeš nájsť aj na internete. Tam nájdeš aj tabuľku nadradenosti funkčných skupín, pretože nadradená funkčná skupina je vždy podstatné meno.
Toto je základ, treba si to precvičiť na príkladoch. Ak máš problémy a potrebuješ viac, napíš: zelmira.bezakova@gmail.com
Pozdravujem