Author's photo
Anonymný autor
chémia

chémia

Dobrý večer. Chcem sa opýtať, ako vypočítam hmotnostný zlomok roztoku, keď som zmiešala 15g modrej skalice s 35g vody. Ďakujem

2 odpovede
Roztok = rozpustená látka (modrá skalica) + voda = 15 g + 35 g = 50 g to je celok (100 %)
hmotnostný zlomok = w to je vždy časť celku v našom prípade modrá skalica 15 g
w = 15/50 = 0,3 to je výsledok a je to 30 % (0,3 . 100)
Otázne je, čo je modrá skalica. Ako modrá skalica sa obyčajne označuje CuSO4 . 5 H2O
a CuSO4 je bezvodý. Mr (CuSO4) = 159,6 a Mr (CuSO4 . 5 H2O) = 249,6
Ak sa použije modrá skalica CuSO4 . 5 H2O, tak tá už časť vody obsahuje.
Potom by to bolo: pomer molekulových hmotností: CuSO4/CuSO4.5H2O = 159,6/249,6 = 0,639 Týmto koeficientom vynásobíme danú hmotnosť modrej skalice, takže v skutočnosti to nebude 15 g, ale len 15 . 0,639 = 9,585 g modrej skalice na prípravu roztoku, ale hmotnosť roztoku sa nezmení, bude 50 g: w bude: w = 9,585/50 = 0,1917
čiže w = 0,19,17 a v percentách je to 19,17 %

159,6 249,6
Komentáre:
Anonymný autor
Ďakujem pekne.
Kedze ide o hmotnostny zlomok, tak sa davaju do pomeru vahy (rozpustna latka/cely roztok). V tomto pripade 15/(15+35) = 0.3 a teda roztok je 30%ny.