study questions

Študijné otázky

Rýchla pomoc s príkladom na domácu úlohu
alebo
Jana K.

Slovné úlohy

Dobrý deň! Mohol by mi niekto s týmto pomôcť? Ktoré číslo si myslím? A) Jeho devatina zväčšená o jeho sestinu sa rovná jeho tretine zmenšenej o 9. B) Jeho dvojnásobok je o 14 väčší ako najmenšie dvojciferné číslo. C) Jeho polovica zmenšená o jeho štvrtinu sa rovná tretine najväčšieho dvojciferné…

Jana K.

Slovné úlohy

Dobrý deň! Mohol by mi to niekto skontrolovať? Ktoré číslo si myslím? A) Ak k jeho dvojnasobku zmensenemu o 7 pripočítam jeho trojnásobok zväčšený o 5, dostanem 53. 2x-7+[3(2x-7)+5]=53 x=9,5 B) Ak ho zmensim o 5 bude o 12 menšie ako jeho dvojnásobok. x-5=2(x-5)-12 x=17 C) Ak k nemu pripočítam 3,…

Anonymný autor

Binárne operácie

Pomohol by mi niekto prosím s touto úlohou? Riešenie úlohy síce mám, no veľmi tomu nerozumiem. Veľmi by mi pomohlo stručne vysvetlenie alebo odôvodnenie. a) nie je k ani a, nemá NP ani SP b) je k, nie je a, nemá NP ani SP c) je k aj a, e = 1/3, neexistujú SP pre všetky prvky

Mihehe H.

Potrebujem pomoc

4 Jarko mal napı́sanú postupnosť slabı́k: ZU ZA NA NE LA LU CI SA MU ELPı́smená chcel nahradiť čı́slicami od 0 do 9 tak, aby rô znym pı́smenám zodpovedali rô zne čı́slice a aby (v danom poradı́) vznikla rastú ca postupnosť dvojciferných čı́sel. Zistite, či sa to dá a ako, alebo…

Anonymný autor

Potrebujem pomoc

4 Jarko mal napı́sanú postupnosť slabı́k: ZU ZA NA NE LA LU CI SA MU EL Pı́smená chcel nahradiť čı́slicami od 0 do 9 tak, aby rô znym pı́smenám zodpovedali rô zne čı́slice a aby (v danom poradı́) vznikla rastú ca postupnosť dvojciferných čı́sel. Zistite, či sa to dá a ako, alebo…

Anonymný autor

Matematika asap

Ahojte, prosím Vás čo s týmto? Dané sú dve sústredné kružnice. Aký musí byť pomer polomerov kružníc (menšej ku väčšej), aby plocha medzikružia bola rovnaká ako plocha malého kruhu?

Anonymný autor

Matematika

Dobý deň, dalo by sa to riešiť aj inak, ako sústavy rovních položiť hned nule? Napr. vypočítať to Cramerovým pravidlom a potom dalej postupovať nejako?