Určovanie času v nemčine

1 odpoveď
Je .... hodín Es ist ..... Uhr
Koľko je hodín? Wie spät ist es?
pol halb
štvrť viertel
trištvrte dreiviertel
pred vor
po nach
do bis
o um
okolo gegen
hodiny nástenné die Uhr
hodinky náramkové (na ruku) die Armbanduhr
hodina, hodín (aký je čas?) Uhr
hodina (60minút, ako dlho?) die Stunde, Stunden (mn.č.)