Author's photo
Natália J.
literatúra

Co je to sylabicky verš?

Co je to sylabicky verš?

1 odpoveď
Sylabický veršový systém je veršový systém, ktorý je založený na rovnakom počte slabík vo verši.