Author's photo
Dusan S.
Excel

MS Excel - Funkcia ABS (absolútna hodnota)

čo presne urobí funkcia ABS? Kedy ju potrebujem využiť a ako?

3 odpovede
Ide o matematickú funkciu, ktorej vysledkom je v principe odstranenie zaporneho znamienka.

Takže napríklad 3 je absolútnou hodnotou čísla 3, ale aj -3.

Absolútna hodnota čísla x udáva vzdialenosť čísla x od čísla 0.
syntax funkcie je =ABS(number)

vracia absolútnu hodnotu zvoleného čísla v bunke podľa definície t.j. vzdialenosť bodu a od počiatku na číselnej osi.