Author's photo
Juraj S.
Excel

excel - funkcia IF (AK) vysvetlenie

1 odpoveď
funkcia IF v preklade funkcia AK, vie otestovať zvolenú hodnotu / podmienku a vrátiť odpoveď v tvare TRUE / FALSE, alebo možno zadať, čo má funkcia pre tvary TRUE / FALSE vykonať.

syntax funkcie IF je nasledovny: IF(logical_test, value_if_true, [value_if_false])

logical_test = testovaný výraz alebo hodnota. Môže byť zadaná hodnota/text, adresa bunky, alebo vzorec

value_if_true = príkaz čo má funkcia vrátiť, ak je hodnota logical_test pravdivá. Ak toto pole necháte voľné vráti iba hodnotu TRUE

[value_if_false] = príkaz čo má funkcia vrátiť, ak je hodnota logical_test nepravdivá. Ak toto pole necháte voľné vráti iba hodnotu FALSE.

príklady:

1. v bunke A1 je vpísaná hodnota 5, pomocou funkcie IF zistíme či je hodnota A1 menšia ako 6. Funkcia vráti iba možnosti TRUE a FALSE

=IF(A1<6;TRUE;FALSE) - vráti hodnotu true

2. v bunke A1 je vpísaná hodnota 5, pomocou funkcie IF zistíme či je hodnota A1 menšia ako 6 a do bunky si necháme vpísať požadovaný text.

=IF(A2<6;"číslo je menšie ako 6";"číslo je väčšie ako 6") vráti text: číslo je menšie ako 6
Prílohy:
Answer image