Author's photo
Juraj S.
Excel

excel - funkcia CONCATENATE - spájanie textu v bunkách

1 odpoveď
pomocou funkcie CONCATENATE jednoducho spojíme (zlepíme) obsah vo zvolených bunkách do jednej textovej bunky

syntax funkcie je:

CONCATENATE(text1, [text2], ...)

príklad:

v tabuľké môžu byť uvedené dátumy narodenia v stĺpcoch po mesiacoch, dňoch, rokoch a posledné štvorčíslie rodného čísla. Našou úlohou je vpísať do jednej bunky rodné číslo v tvare RRMMDD/XXXX*

*na obr. si všimnite, že do funkcie možno nielen označovať adresy buniek, ale aj dopísať text - v našom prípad znak "/"
Prílohy:
Answer image