Author's photo
Juraj S.
Excel

Excel funkcie LARGE a SMALL - nájdi k-tu najväčšiu a najmenšiu hodnotu

1 odpoveď
Tieto funkcie vyúživame v pripáde, ak medzi údajmi v poli buniek hľadame k-tú najmenšiu alebo najväčšiu hodnotu.

Napríklad pri prehľade produktov a ich cenách by nás zaujímalo zistiť, ktorý produkt je 3. najdrahší alebo 2. najlacnejší.

syntax funkcií:

LARGE(array,k)
SMALL(array,k)
Prílohy:
Answer image