Author's photo
Marek S.
Excel

Excel - funkcia MODE (MODUS) a MEDIAN

1 odpoveď
Funkcie MODE aj MEDIAN patria k štatistikým funkciám v MS EXCEL

funkcia MODE - MODUS vrácia z určeného poľa hodnotu, ktorá je najviac krát zastúpená.

syntax funkcie MODE(number1,number2,...)

Príklad: z cien produktov, chceme vybrať takú cenu, ktorá je najviac krát zastupená.

funkcia MEDIAN vracia hodnotu, ktorá je v strede zvolenej množiny - pola buniek.

syntax funkcie MEDIAN(number1,number2,...)

Príklad: z cien produktov, hľadáme cenu, ktorá je v strede množiny. Pri nepárnom počte prvkov množiny je zvolená hodnota keď je rovnaký počet hodnôt menších aj väčších. Pri párnom počte sa vypočíta aritmetický priemer medzi prostrednými hodnotami.
Prílohy:
Answer image