Author's photo
Juraj S.
Excel

Excel - funkcia ISBLANK, ISERROR, ISTEXT, ISNUMBER

1 odpoveď
funkcia ISBLANK vyšetrí či je vo zvolenej bunke vpísaný obsah, alebo nie. Vracia hodnoty TRUE, alebo FALSE.

Túto funkciu ideálne kombinovať, spolu s funkciami IF alebo VLOOKUP

syntax funkcie ISBLANK(value)

Funkcia ISERROR vyšetrí či je vo zvolenej bunke vzorec s ERROR správou #VALUE alebo #N/A

Túto funkciu ideálne kombinovať, spolu s funkciami IF alebo VLOOKUP

syntax funkcie ISERROR(value)

Funkcie ISTEXT a ISNUMBER vyšetria či je vo zvolenej bunke text alebo číslo, obe vracajú hodnotu TRUE a FALSE

syntax funkcie ISTEXT(value)
syntax funkcie ISNUMBER(value)
Prílohy:
Answer image