Author's photo
Marek S.
Excel

EXCEL - Funkcia WEEKDAY

1 odpoveď
funkcia weekday určí príslušný deň v týždni. Weekday patrí medzi dátumové funkcie.

syntax Funkcie WEEKDAY(serial_number,return_type)

V argumente return_type možno použiť hodnoty:

1 - vráti čísla 1 - 7. (začiatok týždňa je Nedeľa - 1, Sobota je čílo 7)
2 - vráti čísla 1 - 7. (začiatok týždňa je Pondelok - 1, Nedeľa je čílo 7)
3 - vráti čísla 0 - 6. (začiatok týždňa je Pondelok - 0, Nedeľa je čílo 6)

Funkcia dokáže pracovať s hodnotami v tvare dátumov, alebo číslami - viď. obr.
Prílohy:
Answer image