Author's photo
Juraj S.
Excel

Excel - funkcia AND a OR

1 odpoveď
Funkcie AND a OR patri medzi logické funkcie, ktoré možno využívať pri vytváraní vzorcov s potrebou rozhodovania. Veľmi často sú tieto funkcie využívané s funkciou IF.

Obe funkcie vracajú hodnoty TRUE a FALSE

syntax funkcie AND(logical1, [logical2], ...)

Funkcia AND slúži ako spojka A, znamená to, že pri tomto posudzováni musia byť pravivostná hodnota, všetkých použitých argumentov rovnaká, aby vrátila hodnotu TRUE

Funkcia OR

syntax funkcie OR(logical1, [logical2], ...)

Funkcia OR slúži ako spojka alebo, znamená to, že pri tomto posudzováni musí byť pravivostná hodnota aspoň jedného argumentu rovnaká, aby vrátila hodnotu TRUE

príklad:

zo ľudí vyberte takých, ktori majú nárok na štipendium alebo pôjdu na výlet. Štipendium dostane študent, ktorý je zároveň vyznamenaný a na výlet pôjde ten kto je študent alebo je vyznamenaný

=IF(AND(D2="áno";E2="áno");"štipendium";"nie")

=IF(OR(D2="áno";E2="áno");"výlet";"nie")

Prílohy:
Answer image