Author's photo
Juraj S.
Excel

Excel - čo znamenajú typy error #REF!, #N/A!, #DIV/0!, #NAME?

1 odpoveď
#DIV/0! - pri delení buniek delíte nulovou hodnotou a nulou nikdy nedelíme :)

#N/A - vzorec alebo funkcia nemôže nájsť zvolenú hodnotu - tento error často vracia napr. funkcia Vlookup

#REF! - hodnota - odkaz vo vzorci chýba, pravdepodobne ste odstránili zdrojové súbory

#NAME! - text vo vzorci nebol rozpoznaný, pravdepodobne ste nedodržali syntax/skladbu vzorca