Author's photo
Kristína K.
matematika - vš

vzájomná poloha priamky a roviny

ahojte, mám určiť vzájomnú polohu priamky
p: x+y-2z-1=0
2x+z=0
a roviny alfa : x=u+v
y=-1-5u+v
z=-2u
mňa napadlo že dosadiť x y z do všeobecných rovníc priamky ale neviem potom čo mi ten výsledok chce povedať.
vedeli by ste mi s tým pomôcť prosím ?
Ďakujem

3 odpovede
Prílohy:
Answer image
Komentáre:
Anna S.
Ja som to urobila tak stredoškolsky, pozerám, že ste vysokoškoláčka, dalo sa pohrať aj s vektormi.....a tak to vyriešiť....záleží, aké pojmy a vzťahy vám na prednáške zaviedli..zaviedli..
Ak tam dosadíš, dostaneš v=1/2 a zároveň v=0, čo nemá zmysel, teda priamka a rovina nemajú spoločný bod, čo môže znamenať, že sú rovnobežné.
Komentáre:
Správne postupuješ :)
Výsledok môže byť:
Jedno riešenie - priamka a rovina sú rôznobežné
Nekonečne veľa riešení - priamka leží v rovine
Nemá riešenie - priamka a rovina sú rovnobežné
Komentáre: