čo je to novela?

1 odpoveď
novela, -y, -viel žen. r. lit. krátky epický prozaický útvar, charakterizovaný zhusteným dejom s neočakávaným zakončením

novela, -y, -viel žen. r. práv. dodatok pozmeňujúci alebo doplňujúci zákon