2.5.2017

pádové otázky pre nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, lokal, instrumental pre skloňovanie podstatných mien v slovenčine

Eva S.   |   slovenský jazyk
0 hlasov
nominativ: kto? čo?
genitiv: koho? čoho?
dativ: komu? čomu?
akuzativ: (vidím) koho? čo?
lokal: o kom? o čom?
instrumental: s kým? s čím?
0 hlasov
N: kto, co
G: koho, coho
D: komu, comu
A: koho, co
L: kom, com
I: kym, cim
0 hlasov
1. kto? čo? - Nominatív
2. koho? čoho? - Gentitív
3. komu? čomu? - Datív
4.koho? čo? - Akuzatív
6.o kom? o čom? -Lokál
7.s kým? s čím- Inštrumentál

Mgr. Helena Fúseková
Nenašiel si odpoveď na svoju otázku?
Pridaj novú otázku

Späť na zoznam otázok

Ďalšie otázky:

Špeciálna úloha - f(x,y)=(x^2+4y^2).e^(1-x^2-y^2)

Dobry deň, potrebovala by som pomôcť s touto ulohou, ktora je na obrázku. Koľko protipechotných mín sa nachádza na zmapovanom územi? Aká je vzdialenosť medzi ich stredmi.

popíšte funkciu f:y = x²

určite definičný obor D(f), obor hodnôt H(f), kde je f rastúc a kde klesajúca, max, min, periodicita, lokálne maximum a lokálne minimum

určte vzdialenosť stredov oboch gúľ, ak viete, že stred ľahšej gule je od ich spoločného ťažiska vzdialený 3 cm.

Dve gule rovnakého priemeru, ale rozdielnych hmotností m1 = 1 kg a m2 = 3 kg. Ak viete, že stred ľahšej gule je od ich spoločného ťažiska vzdialený 3 cm, určte vzdialenosť stredov oboch gúľ.

Určte polohu ťažiska zohnutého drôtu v danej súradnicovej sústave.

Oceľový drôt dĺžky 20 cm je zohnutý do pravého uhla tak, že ramená drôtu majú rovnakú veľkosť a sú orientované v smere osi x a y. Bod ohnutia je totožný s počiatkom súradnicovej sústavy. Určte polohu…