pádové otázky pre nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, lokal, instrumental pre skloňovanie podstatných mien v slovenčine

4 odpovede
nominativ: kto? čo?
genitiv: koho? čoho?
dativ: komu? čomu?
akuzativ: (vidím) koho? čo?
lokal: o kom? o čom?
instrumental: s kým? s čím?

 

Pád

Otázka

Príklad

1. pád (nominatív)

KTO? ČO?

dub, žena, chlapi, mestá

2. pád (genitív)

bez KOHO? ČOHO?

(bez) duba, ženy, chlapov, miest

3. pád (datív)

dám KOMU? ČOMU?

(dám) dubu, žene, chlapom, mestám

4. pád (akuzatív)

vidím KOHO? ČO?

(vidím) dub, ženu, chlapov, mestá

6. pád (lokál)

o KOM? o ČOM?

(o) dube, žene, chlapoch, mestách

7. pád (inštrumentál)

s KÝM? s ČÍM?

(s) dubom, ženou, chlapmi, mestami

 

N: kto, co
G: koho, coho
D: komu, comu
A: koho, co
L: kom, com
I: kym, cim
1. kto? čo? - Nominatív
2. koho? čoho? - Gentitív
3. komu? čomu? - Datív
4.koho? čo? - Akuzatív
6.o kom? o čom? -Lokál
7.s kým? s čím- Inštrumentál

Mgr. Helena Fúseková