Author's photo
Juraj S.
Excel

EXCEL funkcie sumif, averageif, countif

1 odpoveď
funkcie sumif, averageif a countif sú skombinované funkcie s podmienkovou funkciou IF

funkcia SUMIF

funkcia SUMIF vráti výslednú sumu z označených buniek alebo pola, podľa zvolenej podmienky - CRITERIA

syntax funckie: SUMIF(range, criteria, [sum_range])

príklad:

v katalógu elektroniky nás zaujíma celkova cena za všetkú bielu techniku

funkcia AVERAGEIF

funkcia AVERAGEIF vráti priemer z označených buniek alebo pola, podľa zvolenej podmienky - CRITERIA

syntax funkcie: AVERAGEIF(range,criteria,average_range)

príklad:

v katalógu elektroniky nás zaujíma priemerná cena bielej techniky

funkcia COUNTIF

funkcia COUNTIF nám povie, koľko krát sa nachádza daný výraz alebo hodnota v poli buniek podľa zvolenej podmienk - CRITERIA

príklad:

v katalógu elektroniky nás zaujíma koľko je produktov v kategórii biela technika
Prílohy:
Answer image