Author's photo
Dominika P.
anglický jazyk

Kedy používame „fewer“ a „less“?

Kedy sa pouzivaju a aky je medzi nimi rozdiel

3 odpovede
fewer - používame u počítateľných podstatných mien
less - používame u nepočítateľných podstatných mien
"fewer“ sa používa ak vieme niečo spočítať
„less“ sa používa ak niečo nevieme spočítať (fewer people, less coffee)
"Fewer" is used for countable nouns ex.: I have fewer coins than yesterday.
"Less" is used for non-count nouns ex.: I have less time to do chores.