Author's photo
Henrieta K.
matematika

hranoly

Vymiesené cesto na koláč má objem 1,8 l. Pri pečení zväčší svoj objem asi o dve tretiny. Vmestí sa upečený koláč na plech s rozmermi 36 x 30 x 8 cm? Aký vysoký bude koláč po upečení?.

1 odpoveď
pôvodný objem: 1,8 l
objem pri pečení: 1,8 x 5/3 = 3l

1dm = 1l, čiže:

objem pekáča: 3,6 dm x 3 dm x 0,8 dm = 8,64 dm = 8,64 litra

áno koláč sa zmestí na plech.

výšku koláča vypočítame z rovnice, ktorú zostavíme tak, že objem koláča sa musi rovnať násobku podstavy plechu a výšky koláča.

objem (3l) = 3,6 x 3 x výška koláča
3 = 10,8 x
x = 30/108 = 15/54 = 5/18dm