Ako mám správne vyskloňovať názvy predajní Ikea, Zara a Orange?

1 odpoveď
Predajňa Zara a Ikea sa skloňujú podľa vzoru žena. Ak ide o Orange, tam sa to tuším v slovenčine skloňuje ustálene: Lokál sg.: v Orangei, genitív sg.: z Orangeu. Vyslovuje sa to samozrejme podľa základného tvaru: Orange (orindž), v Orangei (orindži), z Orangeu (orindžu).
Komentáre:
Ilia M.
Orange, Zara, Google sú patentované slová, ale Orangei, Orangeu, Googla, Googli, Googlu, Googlom už nie sú :))