Author's photo
Anna S.
matematika

Kombinátorika - definujte a charakterizujte variácie a variácie s opakovaním.

1 odpoveď
Variácie spadajú pod časť diskrétnej matematiky s názvom Kombinátorika, kombinatorická matematika alebo kombinatorická analýza.

Variácie nám umožňujú definovať: Koľko kombinácií môžeme vytvoriť z n-prvkovej množiny, ak v každej kombinácii je každý prvok; na poradí záleží.

Možno ich deliť na variácie s a bez opakovania.

Variácie bez opakovania je k-členná skupina utvorená z daných n prvkov tak, že v nich záleží na poradí a žiadny z daných prvkov sa v nej neopakuje.

variácie bez opakovania: Vk(n) = n! / (n-k)!

Variácie s opakovaním je usporiadaná k-tica z n prvkov zostavená tak, že každý sa v nej vyskytuje najviac k-krát. Opäť záleží na poradí.

variácie s opakovaním: Vk(n) = n^k
Komentáre:
Robert Š.
Pripájam sa k Jurajovi s tým, že môžeme spolu s ním urobiť cez moje webináre videá a tak sa bude dať na ne pozrieť aj s odstupom času. Bolo by to užitočnejšie ako takto ...