Author's photo
Lenka K.
matematika

Lineárne rovnice, riešenie lineárnych rovníc

1 odpoveď

Lineárna rovnica ma tvar ax + b = 0,

čísla a, b sú z oboru reálnych čísel a a ≠ 0.

Pri riešení môžu nastať 3 prípady:

ak a≠0, potom ax = -b a rovnica má práve jeden koreň x = -b/a;

ak a = b, po úprave dostaneme 0 = 0 a to je pravdivý výrok (rovnosť), rovnica má nekonečne veľa riešení resp. koreňom tejto rovnice je každé reálne číslo;

ak a = 0, b ≠ 0, po úprave dostaneme 0 = -b, a keďže b ≠ 0, tak sme dostali nepravdivú rovnosť – pôvodná rovnica nemá žiadne riešenie.
Komentáre:
Ilia M.
Prečo "ak a = b, po úprave dostaneme 0 = 0" ? 5x+5=0, x=-1.