Hmotnosť NaCl

Chlorid sodný možno pripraviť reakciou:
HCl+NaOH-->NaCl+H2O
Vypočítajte aká hmotnosť NaCl vznikne ak zreaguje 50cm3 37%-ného roztoku NaOH, ktorého hustota je 1,4g.cm3

Michaela K.   |   13. 6. 2017   |   chémia
1 hlas
Chlorid sodný možno pripraviť reakciou:
HCl + NaOH --> NaCl + H2O
Vypočítajte aká hmotnosť NaCl vznikne ak zreaguje 50cm3 37%-ného roztoku NaOH, ktorého hustota je 1,4g.cm3
w. ρ 0,37. 1400
c = ------------------ = ------------------------------ = 12,95 mol.dm-3
M 40
Čiže pomocou tohto vzorca sme si vypočítali molárnu koncentráciu NaOH
A teraz klasickým vzorcom si vypočítame moly NaOH v roztoku 50cm3 , ktoré zreagujú s HCl.

n(A)
c = -------------- z toho n(NaOH) = c(NaOH).0,05dm3 = 12,95.0,05 = 0,6475 mola
V
Takže máme 0,6475 mola NaOH sa bude rovnať molom NaCl keďže stechiometrické pomery sú :
HCl + NaOH --> NaCl + H2O
1 : 1 1 : 1
Takže hmotnosť NaCl zistíme podľa vzorca pre výpočet molovej hmotnosti, ale samozrejme potrebuje Mr(NaCl)

m(A)
M = -------------- z toho m(A) = M. n(A)
n(A)
Finálny výpočet :
m(NaCl) = Mr(NaCl) g.mol-1. 0,6475 mola = 58,4 g.mol-1. 0,6475 mola = 37,814 g NaCl vznikne


Komentáre:

12,95 g/l - Na čo potrebukjeme vypočitat? Aký tu je chemický zmysel?   Ilia M.
Neviem čo tým chcete povedať tým chemickým zmyslom ?   Marián V.
Mimochodom ako pozerám tak vy ste to počítali na päť výpočtov ja len na 4.   Marián V.

Pridať komentár

0 hlasov
1) Hmotnosť roztoku NaOH m(r.NaOH) = V * p (hustota)
2) Hmotnosť NaOH m(NaOH) = w(NaOH) * m(r.NaOH)
3) Latkové množstvo NaOH n(NaOH) = m(NaOH) / M(NaOH)
4) Latkové množstvo NaCl n(NaCl) = n(NaOH)
5) Hmotnosť NaCl m(NaCl) = n(NaCl) * M(NaCl)
Odpoveď 37,85g

Späť na zoznam otázok

Ďalšie otázky:

Integrovanie iracionálnej funkcie

Dobrý deň chcela by som sa spýtať či mám správny postup a ak hej tak ako pokračovať ďalej. Ďakujem

Perióda otáčania

Koleso sa rovnomerne otáča tak,že za 1s vykoná pohyb o veľkosti 1rad. Aká je perióda otáčania ?

Vypocitajte súčin rozpustnosti jodicnanu strieborného

Vypocitajte súčin rozpustnosti jodicnanu strieborného, keď na prípravu presne 1,0 dm3 nasyteneho roztoku treba 0,0440 g tejto soli