spojky a spojovacie výrazy v angličtine

viete mi poradiť ktoré spojky v akom tvare používať, aby moja emailová komunikácia viac vynikla a vzbudzovala lepší dojem?

2 odpovede
pri vymenovávaní, možeme použiť: firstly, secondly, finally, lastly .....

Furthermore - okrem toho
Moreover - a čo viac
In addition - k tomu

as well - možeme použiť miesto slovíčka too
as well as - rovnako ako

due to - kvôli niečomu

since - pretože, používa sa podobne ako because

but, although, even though - ale
Nevertheless- avšak, napriek tomu,
However - avšak

despite / in spite of - napriek, napriek tomu

On the one hand / on the other hand - na druhú stranu

while / whereas - zatiaľ čo

in order to - za učelom niečoho, kvôli niečomu

as long as - pokiaľ

In my opinion / From my point of view - vyjadrenie názoru napr. z môjho pohľadu
najzákladnejšie spojky sú:

a = and,

ako aj = as well as,

pokiaľ nie = unless,

dovtedy, kým = until,

ak = if,

keď = when.

Ak hovoríme o budúcnosti, po if a when bude v angličtine prítomný čas.

Ťažko to všetko tu napísať, treba sa vám veľmi veľa a veľmi dlho učiť.