Author's photo
Henrieta K.
matematika

Slovné úlohy

Z troch jabloňových sadov je ročný výnos spolu 80 ton jablk .Aký výnos v tonách by prinieslo 7 takýchto jabloňových sadov?

2 odpovede
zistím aký je ročný výnos z jedného sadu, čiže:

80/3

a nasledne počet vynásobím konerným počtom sadov.

7*(80/3)
Jednoduchá trojčlenka: 3 sady................80 ton
7 sadov............x ton

x/80=7/3
x= (7/3)*80
x=186,666 ton