Úloha z chémie

Margita Č.
Margita Č.
chémia

Prosím ako vypočítať túto úlohu,10

Vypočítajte hmotnostný zlomok soli v roztoku, ktorý vznikol rozpustením 10g soli v 90cm3 vody.


w sa rovná 10/100 (lebo 90 cm je ako 90g.... a 100 mám lebo si najskor spolu sčítam roztok a zložku roztoku mám celý roztok a vzorec je hmotnosť zložky lomeno celý čiže 10/100.. na percentá vám to výjde 10% je odpoveď
w= m (soli) / m (roztoku)
roztok tvorí rozpustná látka + voda, čiže to nebude iba 90 cm3 ale aj + 10 g soli....
w= 10 /100 = 0,1 na percentá to je 10%
ak vás zmiatli cm3, tak to berte ako grami....lebo 1cm3 sa rovná 1g.....
w=?
mA=10g
VH2O=90cm kubických
Hustota H2O=1g/cm kubický
Výpočet:
mH2O=Hustota/ró/ H2O x VH2O
mH2O=1 x 90
mH2O=90g
m roztoku= mA+mH2O
m roztoku=10+90
m roztoku= 100g
w=mA/m roztoku
w=10/100
w=0,1 x 100%=10%
Späť na zoznam otázok
Odpovedať na otázku
Pošli svoju otázku
?
Pošli svoju otázku