aký je rozdiel medzi gramatikou a pravopisom

2 odpovede
Pravopis(ortografia) je súbor pravidiel na zapisovanie jazykových prejavov písmenami (malými a veľkými) a interpunkčnými (rozdeľovacími) znamienkami.

Gramatika je náuka o stavbe jazyka, patria tam tvaroslovie (morfológia), náuku o skladbe (syntax), hláskoslovie a niekedy aj náuku o tvorení slov.
avatar
Zmazaný účet
Pravopis - čo sa ako píše, pravidlá
Gramatika - roviny jazykového systému