Author's photo
Zmazaný účet
fyzika - sš

Kirchhoffove zákony 2

Neviem ako sa to počíta? Kto pomôže s tím ťažkým príkladom

Prílohy:
Question image
2 odpovede
Prúd I na jednotlivých vetvách sa vypočíta pomocou Ohmovho zákona U=R.I, potom I=U/R. I1=6/6=1A a I2=6/3=2A. Pri paralelnom zapojení celkový odpor počítame ako 1/R=1/R1+1/R2 kde R je výsledný odpor. 1/R=1/6+1/3=(1+2)/6=1/3 teda R=3 ohm. Celkový prúd vypočítame pomocou Ohmovho zákona I=U/R=6/3=2A.
avatar
Zmazaný účet
To by sa malo počítať podľa kirchhoffovych rovníc. Takto nám povedali, že to nemáme počítať. Ako by sa to počítalo podľa kirchhoffovych rovníc?