Author's photo
Mario S.
fyzika

Premena jednotiek obsahu - koľko je 1a = m2?

ako sa menia jednotky obsahu?

ako prevediem metre na metre štvorcové?

kolko m2 je jeden ár a jeden hektár?

2 odpovede

1 mm2 - je to plocha štvorca so stranou 1 mm
1 cm2 - plocha štvorca so stranou 1 cm
1 dm2 - plocha štvorca so stranou 1 dm
1 m2 - plocha štvorca so stranou 1 m
1 km2 - plocha štvorca so stranou 1 km

1 km2 = 100 ha = 10 000 a = 1 000 000 m2
1 m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2 = 1 000 000 mm2

Štvorcové jednotky

milimeter štvorcový – zapisujeme mm2 - je to plocha štvorca so stranou 1 mm
centimeter štvorcový - cm2 - plocha štvorca so stranou 1 cm
decimeter štvorcový - dm2 - plocha štvorca so stranou 1 dm
meter štvorcový - m2 - plocha štvorca so stranou 1 m
kilometre štvorcové - km2 - plocha štvorca so stranou 1 km
ár – zapisujeme a – jeden ár je plocha štvorca so stranou 10 m
hektár – ha – jeden hektár je plocha štvorca so stranou 100 m
Pomôcka na premenu jednotiek obsahu
Každá čiarka predstavuje jednu nulu (jedno desatinné miesto)

km2 - - ha - - a - - m2 - - dm2 - - cm2 - - mm2

Príklady:
1 a (m2)
posun o 2 čiarky doprava
1 a = 100 m2

30 ha (dm2)
posun o 6 čiarok doprava
30 ha = 30 000 000 dm2

200 cm2 (m2)
posun o 4 čiarka doľava
200 cm2 = 0,02 m2

Prílohy:
Answer image
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hekt%C3%A1r
1 ha (hektar) = 10 000 m²

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%81r
Ár (skratka a) je jednotka plochy, ktorá sa používa v poľnohospodárstve. 1 ár je štvorcom so stranou 10 m, teda ide o plochu 100 m². Ár nie je jednotkou Medzinárodnej sústavy jednotiek SI.
1 Ar = 100 m²