vzory podstatných mien ženského rodu

2 odpovede
ženský rod

samohláskové

pred "a" tvrdá alebo obojaká spoluhl. vzor žena
pred "a" mäkká spoluhláska vzor ulica

spoluhláskové

v G sg. prípona -e vzor dlaň
v G sg. prípona -i vzor kosť
Zena ulica dub stroj
Komentáre:
Juraj S.
asi si mal na mysli, zena, ulica, dlan, kost