priama reč - aké formy priamej reči poznáme a kde môže byť uvádzacia veta?

1 odpoveď

1) uvádzacia veta na začiatku: Uvádzacia veta sa konči dvojbodkou, priama reč sa začína veľkým písmenom.

príklad:

Peter iba ticho poznamenal:,,Takto som to nechcel urobiť."
Mama sa spýtala:,,A kedy to už bude hotové?"
Hájnik sa zamračil:,,Nech vás tu už nikdy nestretnem!"

2) uvádzacia veta na konci: Priama reč sa končí čiarkou, otáznikom alebo výkričníkom, uvádzacia veta sa začína malým písmenom.

príklad:

,,Takto som to nechcel urobiť," ticho poznamenal Peter.
,,A kedy to už bude hotové?" chcela vedieť mama.
,,Nech vás tu už nikdy nevidím!" mračil sa hájnik.

3)vložená uvádzacia veta: Uvádzacia veta sa začína malým písmenom, končí čiarkou, druhá časť priamej reči sa začína malým písmenom.

príklad:

,,Takto som to nechcel urobiť," ticho poznamenal Peter, ,,nebudeme pokračovať."
,,Veľmi som sa snažila," kývala hlavou, ,,ale nemá to zmysel."