Matematika sš

Author's photo
Maroš B.
matematika - sš

Zdravím ,ako sa prosím rátajú tieto príklady 27-29? Ďakujem.


Ak to ešte pomôže, toto je otázka 28.
Komentáre:
Stanislav G.
No, bohužiaľ mi ide pridať len 1 obrázok, otázka 29 sa počíta jednoduchšie, Objem gule je V = (4/3)*π*r^3 a objem valca je V = π*r^2*v, kde v je výška a r je polomer. Guličku si vieme vypočítať len z dosadenia do vzorca, (4/3)*3^3*π = 36π. Vieme, že gulička zdvihne hladinu o 1cm, čiže objem guličky sa rovná objemu valca pri výške 1cm. Takže 36π = π*r^2*v, kde v = 1. 36π = π*r^2*1 = π*r^2. Obe strany predelíme π a dostaneme 36 = r^2, takže r = 6. My hľadáme priemer, takže 2*r,čiže odpoveď je B)
Maroš Badík
Maroš B.
Moc tomu nerozumiem. Prečo je tam hentaký a taký vzorec.
Maroš Badík
Maroš B.
Nerozumiem tej 28. Už som ti písal.
Stanislav G.
X = A + t*u : je vzorec pre výpočet predpisu priamky, ak máš daný vektor a začiatočný bod. p = kx + q : je smernicový tvar priamky, z neho ľahko vypočítaš kolmú priamku na p tak, že k1 * k2 (teda ich sklon) sa musia rovnať -1. k1 je k z priamky p a k2 je k z druhej priamky V našom prípade k1 je neznáma a k2 = 1/2. Takže potrebujeme najprv vypočítať sklon priamky p a potom posunutie (q) také, aby boli oba body O aj O´ osovo súmerné (čiže rovnako vzdialené od priamky p)
Maroš Badík
Maroš B.
A k1 bude 1÷1/2? A ten výsledok ti výde y=-2x+5 a potom prečo máš 2x-5 sa to tak zmení?
Maroš Badík
Maroš B.
Ahoj, nepošleš mi to v maili tú 29 alebo 28 aby som tomu lepšie rozumel prosím? Ďakujem. Môj mail : Mabawu@gmail.com
Späť na zoznam otázok
Pošli svoju otázku
?
Pošli svoju otázku