Matematika

Author's photo
Nom M.
geometria

Prosim o pomoc s ulohami


telesova uhlopriecka kocky spaja protilahle rohy.
vytvara pravouhly trojhuholnik so stranami telesova uhlopriecka, hrana a a uhlopriecka steny.
uhlopriecka steny je odmocnina z dvoch krat hrana kocky
dosadi sa do vzorca (telesova uhlopriecka)^2 = a^2 + (odmocnina z 2 krat a)^2
Komentáre:
Juraj J.
2) S = a . b b sa vypocita z uhlopriecky, u^2 = a^2 + b^2, pricom u = 72 + b po vypocte je b = 13cm => S = 1092cm^2
Späť na zoznam otázok
Pošli svoju otázku
?
Pošli svoju otázku