Ema B.

Ema B.

Odpovedá do 48 hodín, na 100% správ
100% 48 hod+
Prijíma študentov

Ema B.

Prijíma študentov

Doučovanie slovenského jazyka a matematiky ZŠ 1 - 4r.

Popis Zodpovedané otázky

Popis

Ahojte ponúkam doučovanie slovenského jazyka a matematiky pre 1. - 4, ročník ZŠ.
Mám vyštudovanú strednú pedagogickú školu, ďalej pokračujem štúdiom špeciálnej pedagogiky na vysokej škole. Zároveň druhý rok pracujem ako asistent učiteľa na prvom stupni ZŠ s deťmi so ŠVVP.

Zodpovedané otázky (1)

Tento doučovateľ pomohol odpovedať na nasledujúce študijné otázky

Ema B.

Napíš slová s i/í alebo y/ý po s, v ktorých budú okrem samohlások len obojaké spoluhlásky.