Ema B.

Ema B.

Responds within 48 hrs, to 100% of messages
100% 48 hr+
Accepts new students

Ema B.

Accepts new students

Doučovanie slovenského jazyka a matematiky ZŠ 1 - 4r.

  • -
Description Answered questions

Description

Ahojte ponúkam doučovanie slovenského jazyka a matematiky pre 1. - 4, ročník ZŠ.
Mám vyštudovanú strednú pedagogickú školu, ďalej pokračujem štúdiom špeciálnej pedagogiky na vysokej škole. Zároveň druhý rok pracujem ako asistent učiteľa na prvom stupni ZŠ s deťmi so ŠVVP.

Answered questions (1)

This tutor has helped to answer these study questions

Ema B.

Napíš slová s i/í alebo y/ý po s, v ktorých budú okrem samohlások len obojaké spoluhlásky.