Ako sa Fíni učia angličtinu?

Ako sa Fíni učia angličtinu?

Publikované: 19. 6. 2023 Autor: Radka Š.

Po škole nechodia do jazykovej školy, ani na doučovanie. Angličtinu sa učia len v škole a predsa ju vedia (takmer všetci) skvele. Fínske deti sa však jazyky učia úplne odlišným spôsobom než deti na Slovensku. Je lepší než náš? Posúďte sami!

Posledný školský rok som strávila absolventskou stážou na základnej škole v meste Oulu, kde som nielen učila, ale sa aj toho veľa naučila. V tomto blogu Vám poviem o tom, akou (aspoň pre mňa) prekvapivou metódou sa Fíni učia jazyky. 

Ak študujete učiteľstvo na Slovensku (a odvážim sa tvrdiť, že aj v iných krajinách), naučíte sa, že jedným z najdôležitejších pilierov Vášho vyučovania má byť takmer stále používanie cieľového jazyka. Keď som teda prvý krát navštívila hodinu angličtiny vo Fínsku, veľmi ma prekvapilo, že s ôsmakmi pani učiteľka používala celú hodinu fínčinu. Vysvetľovala im v nej dopodrobna gramatické javy, žiaci pokračovali úlohami na preklad, a po dočítaní článku na porozumenie si ho deti celý preložili - v pároch/skupinách ale aj na papier. Zadania cvičení v učebnici aj v pracovnom zošite boli taktiež výlučne vo fínčine a deti často o čítaní/počúvaní s porozumením rozprávali vo svojom materinskom jazyku. Učitelia angličtiny poznajú túto metódu ako Grammar Translation Method, a poviem úprimne, okrem metodických kníh, ktoré som naposledy držala v rukách pred štátnicami, som sa s touto metódou až do príchodu do Fínska nikdy nestretla. 

Fínska gramatika je s tou anglickou podobná napríklad ohľadom časov - angličtina má totiž perfektové časy, ktoré aj Fíni veľmi dobre poznajú. Je teda pre učiteľa ľahšie vysvetliť tieto časy s použitím materinského jazyka a uistiť sa, že žiaci do hĺbky pravidlám rozumejú. Vysvetľuje sa aj mladším žiakom - nie v takom rozsahu ako starším, ale učiteľ dbá na to, aby bola gramatika presne pochopená a nie len drilovaná. 

Nemyslím si, že prekladová metóda je tou najlepšou voľbou pri výučbe jazyka. Avšak pozorovanie tried a reakcií žiakov ma naučilo jedno - mnohým žiakom občasné použitie materinského jazyka pomôže pochopiť gramatické javy hlbšie a lepšie a zároveň žiaci nemajú stres ak nevedia svoje otázky alebo myšlienky vyjadriť v angličtine ale potrebujú si pomôcť svojím jazykom.😊