Nezvyčajné jazyky - arabčina

Nezvyčajné jazyky - arabčina

Publikované: 14. 5. 2019 Autor: Juraj S.

Arabčina je jazyk, ktorý keď ovládate, tak sa o prácu báť nemusíte. Zahraničné firmy vás budú bombardovať pracovnými ponukami. Týmto jazykom hovorí v súčasnosti vo svete 300 miliónov ľudí. Na Slovensku je to skôr raritou, no možnosti uplatnenia sa s abarčinou sú obrovské.

Existuje moderná spisovná arabčina,ktorá sa vyučuje u nás na školách, a v Arabskom svete ju možno počuť v televízii, rozhlase a vydáva sa v nej denná tlač.Každý Arab, ktorý má aspoň základné vzdelanie, túto modernú spisovnú arabčinu ovláda. Každá arabská krajina však má vlastný dialekt, ktorým ľudia komunikujú medzi sebou. Tieto dialekty môžeme rozdeliť na dve skupiny. Prvou sú dialekty, ktorými sa hovorí v arabských krajinách na Arabskom polostrove – obyvatelia všetkych krajín tohto územia si navzájom rozumejú. Druhou skupinou sú dialekty arabských krajin v severnej Afrike – napr. Tunis, Alžírsko, Maroko, práve tie sú tak ovplyvnené francúzštinou a berberskými jazykmi, že Arabi z krajín Arabského polostrova im sotva niečo rozumejú a teda komunikujú medzi sebou oficiálnou modernou spisovnou arabčinou – tá je iba jedna, vo všetkých arabských krajinách rovnaká.

Cesta k arabčine

Ján bol v kontakte s týmto jazykom od destva, keďže sa jeho sestra vydala za Iračana. Jeho sestra s manželom žili v Piešťanoch, kde Ján trávil každé leto. Na každom kroku bolo počuť arabčinu, a vidieť zahalené ženy a mužov, ktorí prichádzali z bohatých zálivových krajín. Jána tento stret s inou kultúrou od detstva fascinoval.

Pri rozhodovaní kam na vysokú školu sa zhodou okolností v Nitre otvárala špecializácia zameraná na štúdium arabčiny a arabskej kultúry, na ktorú sa prihlásil a študoval päť rokov. Počas letných prázdnin absolvoval štúdium arabčiny na Dammaskej univerzite v Sýrii, a ako dodáva: “najlepšie sa jazyk učí, keď je druhá polovička z Arábie.” Ján našiel svoju lásku v Tunise, kde má veľa arabských priateľov. Každý deň preto komunikuje v arabčine, a to aj napriek tomu, že žije v Nových Zámkoch.

Arabské písmo dokáže žiak zvládnuť čítať aj písať za jeden týždeň. Odhodlaný žiak sa dokáže za jeden rok dostať na veľmi slušnú komunikačnú úroveň. Špecifikom arabčiny okrem písania zľava doprava su hrdelné spoluhlásky, ktoré robia európanom problém vysloviť, sú veľmi hlboké a netypické, avšak napočúvaním a cvikom sa dajú veľmi slušne zvládnuť.