Univerzitný život sa od toho stredoškolského výrazne líši. Toto je 10 rád, ako zvládnuť nástup na vysokú školu

Prechod zo strednej školy na univerzitu prináša mnoho zmien v živote študenta. Ruky plné skrípt a prednášky aj neskoro večer dokážu potrápiť. Pre uľahčenie nástupu na vysokú školu je tu niekoľko tipov a rád. Absolvujte váš úvodný semester úspešne!.

Vysokoškoláci dlhšie oddychujú

Na začiatok dobrá správa - vysokoškoláci majú dlhšie prázdniny ako Študenti stredných škôl. Zápis je väčšinou niekedy v priebehu septembra, čo znamená, že školské povinnosti začínajú neskôr. Letné obdobie bez výučby môže dokonca trvať až štyri mesiace. 

Aj akademický rok má dve časti

Školský a akademický rok sa výrazne odlišujú. Akademický sa delí na zimný a letný semester. Každý z nich zvyčajne trvá 12-14 týždňov. Na konci každého je skúškové obdobie. Presný harmonogram akademického roka si už určuje kaŽdá univerzita samostatne a v detailoch sa môžu líšiť.

Prístup učiteľov sa mení

Akademici vyžadujú logické myslenie, vedomosti a vlastné názory. Vyučujúci vás považujú za dospelých ľudí, od ktorých sa očakáva zodpovedné plnenie si povinností. Dôležité je naučiť sa plánovať si čas tak, aby ste ho mali dostatok na učenie sa, mimoškolské aktivity i oddych.

Musíte sa naučiť stanoviť si priority

Váš školský týždeň závisí od rozvrhu, ktorý zväčša neobsahuje všetkých päť pracovnýh dní. O povinnej účasti na prednáškach rozhoduje pedagóg, semináre či cvičenia v menších skupinách bývajú povinné. Avšak aj hodiny, na ktorých máte povolenú neúčasť, sú často veľmi užitočné a na úspešné zvládnutie skúšky takmer nevyhnutné. 

Ako sa popasovať so slobodou

Na strednej škole bola väčšina z nás ešte pod dohľadom rodičov. Odrazu sa to zo dňa na deň zmení, čo môže v prvých týždňoch znamenať takzvané „odtrhnutie sa z reťaze“. Onedlho ale prichádza kruté zistenie, že teplá veěra sa sama neuvarí a vysávač sám neuprace. Je nevyhnutné plniť si povinnosti a vedieť, že sa môžete spoľahnúť iba na seba. 

Mnohí študenti pracujú

Väčšina vysokoškolákov má počas svojho štúdia brigádu. Nielenže si taký študent zarobí, ale, ak si nájde stáž či prácu v odbore, ktorému sa venuje, často si tak zabezpečí pracovné miesto po získaní titulu. Takéto ponuky často uverejńujú aja samotné univerzity na svojich webstránkach. Možnosť pracovať ale súvisí so spomínaným rozvrhom a so schopnosťou dobre si rozdeliť čas. Existujú totiž viac i menej študijne náročné odbory. Dlhé letné voľno ale umožňuje pracovať aj vysokoškolákom s časovo náročnejším štúdiom.

Univerzita ponúka milión možností

Sedenie na prednáškach je len malá časť vysokoškolského života. Je veľká škoda nevyužiť príležitosti, ktoré toto obdobie prináša. Študujte v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+, prihláste sa na dobrovoľnícku stáž alebo sa podieľajte na školských či mestských podujatiach. Podobné aktivity vás naučia praktikých zručnostiam a výrazne skvalitnia životopis. 

Získavajte kontakty

Po príchode na univerzitu sa snažte komunikovať s ľuďmi okolo vás. Sú to študenti, ktorých pravdepodobne bavia rovnaké veci a majú podobné ciele. Tieto vzťahy vám nielenže pomôžu ľahšie zvládať školské povinnosti, ale môžu priniesť aj dlhotrvajúce priateľstvá či pracovné príležitosti. Na komunikáciu v rámci kolektívu spolužiakov sa zväčša využíva skupina na Facebooku. Ľudia v nej často zdieľajú študijné materiály alebo informácie o úlohách na vyučovacie hodiny. 

Navštevujte knižnicu

V tichom prostredí knižnice bývajú miesta určené na štúdium či písanie rôznych zadaní, ktoré sa stanú možno vhodnými aj na vašu prípravu. Pri prvej návšteve sa poraďte s knihovníčkou, aký systém vyhľadávania v danej knižnici funguje. Pomôže vám to rýchlo a efektívne nájsť potrebné materiály. Knihy vracajte včas, môže ich potrebovať ďalší študent. Nepíšte do nich, ak si potrebujete robiť poznámky, dobrou alternatívou sú farebné lepiace štítky. 

Príprava na prvú skúšku

Skúšky na univerzite majú ústnu alebo písomnú formu. V oboch prípadoch je naplánovať si skúškové obdobie vopred a rozvrhnúť si čas na učenie. Neučte sa na poslednú chvíľu. Doprajte si čas na opakovania a deň pred skúškou relaxujte, robte niečo, čo vás baví. Ak máte ťažkosti s porozumením učiva, pripojte sa k študijnej skupine, učte sa s ostatnými spolužiakmi alebo sa zúčastnite doučovania. 

Prečítajte si aj ďalšie články na našom blogu:

Späť na zoznam článkov