Dajú sa naučiť čínske znaky?

Dajú sa naučiť čínske znaky?

Publikované: 12. 9. 2021 Autor: Katarína琳娜 S.

Prečo sú pre nás ťažké čínske znaky a je možné sa naučiť čínsky jazyk? Túto otázku dostávam prakticky neustále


Veľa ľudí si myslí, že naučiť sa čínsky jazyk je nemožné. To však nie je pravda, a napríklad i ja som toho dôkazom.


Prečo si však myslíme, že čínsky jazyk sa nedá naučiť, a prečo sú pre nás také náročné čínske znaky?


Čínske znaky, ako každý iný jazyk, majú svoju štruktúru písania, ktorá nemôže byť porušená. Čínsky jazyk má niekoľko základných pohybov štetcom (či perom) pri písaní, ktoré musia byť dodržané, a taktiež i poradie v akom musia byť písané,, musia byť dodržané


A aj keď to na prvý pohľad vyzerá byt náročné, stačí sa tomu trocha venovať, a človek sa do toho raz dva dostane.


Prečo si však nevieme zapamätať znaky a zdá sa nám, akoby bolo nemožné sa tento jazyk naučiť? Dôvodom je, že sme sa už od malička učili spôsobom, že človek dokáže prečítať slovo, avšak nevie, čo to znamená. Pri čínskych znakoch je to však naopak. Človek dokáže pochopiť zo znaku, čo to slovo znamená, avšak nevie ho prečítať.


Zoberme si napríklad slovo 休息 (oddychovať) . Toto slovo sa skladá z dvoch znakov 休 (xiu1) a 息 (xi). 休 obsahuje dva základné znaky a to je radikál 亻, teda symbol znázorňujúci človeka 人 (ren2) a potom 木 (mu4), teda strom. Ak sa pozrieme do minulosti ako najčastejšie ľudia oddychovali? Tak, že sa človek oprel o strom, a tam si chvíľku oddýchol predtým, než pokračoval opäť v činnosti. A potom tu máme znak 息(xi), ktorý obsahuje dva základné znaky 自(zi4) a 心(xin1) . 自 (zi4) znamená "self, oneself" teda seba sa, a 心 (xin1) je symbol pre srdce. Teda vo voľnom preklade by sme mohli povedať seba a svojho srdca.


Teda slovo oddychovať 休息 (xiu1xi) vyobrazuje človeka oddychujúceho pri strome, ktorý potrebuje oddych nie len pre telo, ale aj svoju dušu.


Ako si teda môžete všimnúť, čínština nie je taký ťažký jazyk, ako to na prvý pohľad vyzerá. Netvrdím, že sa ju človek naučí z jedného dňa na deň, no keď sa človek začne pozerať na znaky ako na obrázky, odrazu sa mu budú učiť nie len ľahšie, no i skôr si ich zapamätá.