Výučba angličtiny pre deti - tipy a triky

Výučba angličtiny pre deti - tipy a triky

Publikované: 5. 2. 2023 Autor: Juraj S.

Angličtina je veľmi užitočný jazyk a jej osvojenie si v mladom veku uľahčuje ďalšie učenie a pri dospievaní poskytuje veľa výhod. Výučba angličtiny pre deti však môže byť náročná úloha, najmä pre tých, ktorí sami nie sú rodenými hovoriacimi. Kľúčom k úspechu pri výučbe angličtiny pre deti je zábavné, pútavé a efektívne učenie. V tomto blogovom príspevku nájdete praktické rady a tipy pre učiteľov a rodičov, ako učiť angličtinu malé deti.

Doučovateľ pomôže vášmu dieťaťu s učením a zároveň zlepší proces učenia a sebadôveru u vášho dieťaťa. Či už potrebujete učiteľa angličtiny v Bratislave alebo doučovateľa v Žiline, špecializované webové stránky s doučovaním vám umožnia vyhľadať učiteľov v blízkosti miesta vášho bydliska.

Začnite so základmi, ako je slovná zásoba a gramatika, a zaraďte zábavné a pútavé aktivity, ako sú hry a príbehy, ktoré pomôžu deťom rozvíjať ich znalosti angličtiny. Aby sa deti cítili istejšie a motivovanejšie, je potrebné používať vizuálne pomôcky, podporovať konverzáciu a vytvoriť pozitívne učebné prostredie. Medzi ďašie pozitívne faktory patrí samostatné učenie a odmeňovanie pokroku, vďaka čomu budú deti úspešne napredovať vo vzdelávaní v anglickom jazyku. V tomto príspevku sa budeme podrobnejšie venovať každému z týchto tipov a trikov a úkažeme vám nástroje, ktoré budete potrebovať pri začiatku výučby anglického jazyka vášho dieťaťa.

Jednoduchosť a začiatok od základov

Pri výučbe angličtiny pre deti je dôležité, aby boli hodiny jednoduché, stručné a zrozumiteľné. Vyhnite sa používaniu zložitej slovnej zásoby alebo gramatických štruktúr a namiesto toho sa zamerajte na budovanie základných zručností. Ak budú lekcie jednoduché a zrozumiteľné, deti nebudú tak zahltené informáciami a budú sa v jazyku cítiť istejšie.

Ak dieťa ešte len začína s výučbou, zadajte mu niekoľko jednoduchých, základných úloh a učebných cieľov. Naučte ho základné slovíčka týkajúce sa každodenných tém, ako sú čísla, farby, tvary a bežné objekty. Táto slovná zásoba bude slúžiť ako základ pre pokročilejšiu slovnú zásobu a gramatiku v budúcnosti.

Užitočným tipom je používanie obrázkov, príbehov a piesní, ktoré deťom pomáhajú spájať nové slová s významovými pojmami.

Na začiatok uvádzame niekoľko nápadov na jednoduché úlohy a vzdelávacie ciele:

 • Naučte ich denne 4-5 základných slov, ktoré súvisia s vašimi každodennými povinnosťami, napríklad zubná kefka, raňajky alebo obuv.
 • Naučte ich anglickú abecedu a požiadajte dieťa, aby pomenovalo zviera, ktoré sa začína na každé písmeno
 • Naučte ich základné štruktúry viet, ako napríklad "som šťastný" alebo "mám rád zmrzlinu"
 • Púšťajte anglické videá, filmy a piesne a rozprávajte sa o príbehoch v nich
 • Prelistujte si spoločne obrázkové knihy a požiadajte dieťa, aby si zapamätalo jednu stranu z predchádzajúceho dňa

Urobte z toho zábavu

Deti sa budú do procesu učenia zapájať skôr, ak bude zábavné. Do vyučovania zaraďte aktivity ako sú hry, piesne a príbehy, aby ste si udržali záujem a motiváciu dieťaťa. Môžete napríklad hrať hry na budovanie slovnej zásoby, ktoré deťom pomáhajú precvičiť si nové slovíčka. Na upevnenie slovnej zásoby môžete použiť aj piesne a príbehy, vďaka ktorým pochopia gramatiku zábavnou a pútavou formou.

Tu je niekoľko návrhov zábavných aktivít, ktoré môžete použiť v lekciách angličtiny:

 • Hranie rolí: Nechajte dieťa zahrať si rôzne scenáre, napríklad objednávanie jedla v reštaurácii alebo pri návšteve lekára.
 • Príbeh: Povzbudzujte deti, aby rozprávali svoje vlastné príbehy alebo hrali príbehy zábavným a interaktívnym spôsobom.
 • Hudba a pieseň: Používajte piesne a básničky, aby ste deťom pomohli naučiť sa slovnú zásobu a gramatiku zábavným a nezabudnuteľným spôsobom.
 • Remeslá a projekty: Dovoľte dieťaťu vytvoriť si vlastné projekty, napr. album alebo plagát, ktorý pomôže posilniť slovnú zásobu a gramatiku.
 • Hľadanie pokladov:
 • Vytvorte hru na hľadanie pokladu s indíciami napísanými v angličtine, ktorá deťom pomôže zábavnou a interaktívnou formou precvičiť slovnú zásobu a gramatiku.

Používajte vizuálne pomôcky

Deti sa učia vizuálne, takže používanie vizuálnych pomôcok, ako sú kartičky, plagáty, filmy alebo videá, môže pomôcť upevniť slovnú zásobu a zlepšiť zapamätanie. Vizuálne pomôcky môžu tiež pomôcť deťom ľahšie pochopiť význam a použitie nových slovíčok. Môžete napríklad použiť kartičky, ktoré deťom pomôžu naučiť sa nové slovíčka, a potom ich na upevnenie porozumenia slovíčok môžete preskúšať.

Používanie vizuálnych pomôcok je tiež skvelý spôsob, ako urobiť hodiny angličtiny pre deti zábavnými a interaktívnymi. Tu je niekoľko príkladov vizuálnych pomôcok, ktoré možno použiť pri výučbe angličtiny pre deti:

 • Kartičky: Pomocou kartičiek s obrázkami a slovíčkami sa deti naučia nové slová a precvičia si slovnú zásobu.
 • Plagáty a ilustrácie: Používajte plagáty a ilustrácie, aby ste deťom pomohli pochopiť novú slovnú zásobu a gramatiku a aby boli hodiny vizuálne príťažlivejšie.
 • Videoklipy:
 • Používajte krátke videoklipy, napríklad animované rozprávky, aby ste deťom pomohli precvičiť si počúvanie a hovorenie a upevniť slovnú zásobu a gramatiku.
 • Infografie: Používajte infografiky, aby ste deťom pomohli pochopiť zložité informácie, ako sú gramatické pravidlá alebo slovesné tvary, vizuálne príťažlivým spôsobom.
 • Fotografie a obrázky: Používajte fotografie a obrázky, aby ste deťom pomohli pochopiť nové slovíčka, pojmy a myšlienky a aby boli hodiny pútavejšie.
 • Interaktívne tabule: Používajte interaktívne tabule na vytváranie interaktívnych hodín a aktivít, ako sú kvízy a hry, aby ste deti zaujali a motivovali.

Podnecujte ich ku konverzácii

Podnecovanie ku konverzácii je dôležitou súčasťou pomoci deťom pri rozvíjaní ich rečových a posluchových zručností. Môžete sa s dieťaťom zapojiť do rozhovoru o témach, ktoré ho zaujímajú, a povzbudiť ho, aby kládlo otázky a podelilo sa o svoje myšlienky a názory. Na nácvik konverzácie je dobré používať situácie z reálneho života, ktoré sú dieťaťu známe.

Niekoľko spôsobov, ako podporiť konverzáciu s dieťaťom v angličtine:

 • Poskytujte príležitosti na prednášanie: Poskytnite dieťaťu dostatok príležitostí na precvičovanie rečových zručností, napríklad prostredníctvom hrania rolí, debát a prezentácií.
 • Vytvorte prostredie, kde bude dieťa cítiť podporu a bezpečie : Podporujte dieťa, aby vyjadrilo svoj názor a vytvorte bezpečného prostredie, v ktorom nebude vadiť, ak dieťa urobí chybu a bude skúšať nové veci.
 • Pýtajte sa otvorené otázky:
 • Dávajte mu otvorené otázky, ktoré podnecujú dieťa, aby sa podelilo o svoje myšlienky a názory, namiesto jednoduchých otázok typu áno alebo nie.
 • Podporujte dieťa v kladení otázok: Povzbudzujte deti, aby kládli otázky a vyjadrovali svoju zvedavosť, čím im pomôžete vybudovať si sebadôveru pri rozprávaní.
 • Používajte scenáre z reálneho života: Využívajte reálne scenáre a každodenné zážitky, napríklad keď idete nakupovať alebo jesť, aby ste dieťaťu pomohli precvičiť si rečové zručnosti.

Vytvárajte pozitívne prostredie na učenie

Vytváranie pozitívneho učebného prostredia je pre úspech dieťaťa pri učení sa jazykov nevyhnutné. Povzbudzovanie dieťaťa, poskytovanie pozitívnej spätnej väzby a vytváranie priaznivej atmosféry, ktorá podporuje tvorivosť a experimentovanie, mu môže pomôcť cítiť sa istejšie vo svojich anglických zručnostiach a pokračovať v učení s motiváciou.

Nižšie uvádzame niekoľko tipov, ako vášmu dieťaťu vytvoriť pozitívne prostredie na učenie

 • Podporujte myslenie pre rýchlejšie napredovanie: Povzbudzujte deti, aby vnímali chyby ako príležitosti na rast, a podporujte takéto myslenie tým, že budete chváliť snahu namiesto schopností.
 • Podporujte komunitu: Dieťa zostane motivované aj v prípade, keď podporujete spoluprácu s ostatnými deťmi. Ak chcete svoje dieťa zapísať do kurzu angličtiny v blízkosti miesta vášho bydliska, môžete si ich vyhľadať na internete, vyhľadaním kurzu angličtiny alebo lekcií “vo vašom meste" (napr. kurz angličtiny v Trnave alebo lekcie angličtiny v Košiciach).
 • Podnecujte tvorivosť a zvedavosť:
 • Podporujte deti v tvorivom vyjadrovaní, kladení otázok a presadzovaní svojich záujmov a zanietenia.
 • Vytvárajte bezpečné a podporné prostredie: Vytvorte bezpečné a podporné prostredie, v ktorom sa dieťa bude cítiť pohodlne, keď bude robiť chyby a žiadať o pomoc.
 • Oslávte úspech a pokrok: Oslavujte úspechy a pokroky detí, či už veľké alebo malé, a oceňte ich tvrdú prácu a úsilie.
 • Personalizujte učenie: Prispôsobte učenie prispôsobením aktivít a materiálov individuálnym potrebám a záujmom každého dieťaťa.
 • Podporujte pozitívny postoj k učeniu sa jazykov: Podporujte dieťa v tom, aby vnímalo učenie sa jazyka ako zábavu a príjemnú skúsenosť. Dajte mu najavo, akú hodnotu a dôležitosť učenie angličtiny predstavuje.

Podporujte samostatné učenie

Podporovanie samostatného učenia je dôležitou súčasťou pomoci deťom pri rozvíjaní ich jazykových schopností. Dieťa môžete povzbudiť, aby samo skúmalo a objavovalo anglický jazyk, napríklad čítaním anglických kníh, sledovaním anglických videí a počúvaním anglických zvukových nahrávok. Samostatné učenie môže deťom pomôcť rozšíriť si slovnú zásobu, precvičiť si zručnosti čítania a počúvania a rozvíjať porozumenie anglickému jazyku. Tým, že dieťa získa pocit zodpovednosti za svoj proces učenia, je pravdepodobnejšie, že zostane motivované a bude sa venovať svojmu pokroku.

Niekoľko spôsobov, ako podporiť zodpovednosť a nezávislosť pri učení:

 • Používajte interaktívne vzdelávacie aktivity:
 • Zapojte do výučby interaktívne vzdelávacie aktivity, ako sú hry, hádanky a hranie rolí, aby bol proces učenia pútavejší.
 • Podporujte sebahodnotenie: Podporujte dieťa v sebahodnotení učenia a sledovaní vlastného pokroku.
 • Dovoľte experimentovať: Umožnite dieťaťu experimentovať s novými stratégiami učenia a pomôžte mu nájsť to, čo mu najlepšie vyhovuje.
 • Podporujte sebavyjadrenie: Podporujte dieťa v tvorivom vyjadrovaní prostredníctvom písania, umenia, hudby alebo iných foriem sebavyjadrenia.
 • Propagujte samostatné projekty:
 • Podporujte deti, aby vypracovali vlastné projekty, napríklad výskumné projekty alebo prezentácie, čím im dáte príležitosť zmysluplne uplatniť to, čo sa naučili.

Postup pri odmeňovaní

Deti budú s väčšou pravdepodobnosťou pokračovať v učení, ak sa budú cítiť ocenené a odmenené za svoj pokrok. Zvážte odmeňovanie dieťaťa za jeho úspechy v angličtine, či už formou pochvaly, nálepiek alebo iných stimulov. Dieťaťu môžete dať napríklad nálepku alebo certifikát za každé absolvovanie lekcie alebo môžete jeho pokrok osláviť tým, že ho vezmete na zmrzlinu alebo výlet. Vďaka tomu sa budú deti cítiť pyšné, že dosiahli taký úspech a motivovanejšie k ďalšiemu učeniu.

Odmeňovanie pokroku je účinný spôsob, ako pri učení angličtiny deti motivovať a povzbudiť. Tu je niekoľko spôsobov, ako pokrok odmeniť :

 • Slovná pochvala: Pochválte slovne a dajte najavo uznanie za dobre vykonanú prácu. Jednoduché frázy ako "Skvelá práca!" alebo "Ide ti to tak dobre!" môžu výrazne podporiť sebadôveru a motiváciu dieťaťa.
 • Certifikáty: Za dobre odvedenú prácu môžete dieťaťu vystaviť certifikát alebo ocenenie a vystaviť ich doma.
 • Špeciálne výhody: Ako odmenu za pokroky ponúknite špeciálne výhody, napríklad čas na hranie navyše alebo možnosť vybrať si ďalšiu učebnú aktivitu.
 • Nálepky alebo odznaky: Používajte nálepky alebo odznaky ako vizuálne znázornenie pokroku a úspechov dieťaťa a umožnite mu, aby svoje nálepky hrdo vystavovalo.
 • Personalizovaná spätná väzba: Poskytujte personalizovanú spätnú väzbu o pokroku dieťaťa, zdôraznite jeho silné stránky a ponúknite mu návrhy na zlepšenie.
 • Oslava: Oslávte úspechy a míľniky dieťaťa špeciálnou aktivitou, napríklad oslavou alebo filmovým dňom.

Záver

Na záver možno povedať, že výučba angličtiny pre deti môže byť obohacujúcou a príjemnou skúsenosťou pre rodiča aj dieťa. Ak budú hodiny jednoduché a začnete so základmi, ako sú jednoduché slovíčka, napríklad farby a zvieratá, a zaradíte do nich zábavné a pútavé aktivity, napríklad hry a príbehy, deti si s väčšou pravdepodobnosťou udržia záujem a motiváciu k učeniu a rýchlejšie si rozvinú svoje znalosti angličtiny. Používanie vizuálnych pomôcok, povzbudzovanie ku konverzácii a vytváranie pozitívneho učebného prostredia deťom pomôže, aby sa cítili istejšie a motivovanejšie pri učení. Doučovateľ môže vášmu dieťaťu pomôcť s učením a predstavuje skvelý spôsob, ako zvýšiť jeho pokrok a sebadôveru. Ak hľadáte doučovateľa angličtiny, špecializované webové stránky na doučovanie vám umožnia vyhľadať doučovateľov v blízkosti miesta vášho bydliska. Ak budete mať na pamäti tieto tipy a triky, budete dobre vybavení na to, aby ste svojmu dieťaťu pomohli začať s učením angličtiny a naplno využili jeho potenciál.