Bežné gramatické chyby vo francúzštine a spôsoby, ako sa im vyhnúť

Bežné gramatické chyby vo francúzštine a spôsoby, ako sa im vyhnúť

Publikované: 20. 3. 2023 Autor: Juraj S.

Ako jeden z najrozšírenejších jazykov na svete je francúzština pre mnohých ľudí dôležitým jazykom, ktorý sa musia naučiť. Či už sa učíte francúzštinu kvôli podnikaniu, cestovaniu alebo osobnému záujmu, existuje mnoho bežných gramatických chýb, ktorých sa študenti dopúšťajú.

Jazyky sa môžete učiť počas celého života, ale ak začnete v mladosti, prinesie to vám to mnoho výhod. Ak sa chcete dozvedieť viac, pokračujte v čítaní tohto blogového príspevku s názvom "Význam učenia sa jazykov v ranom veku".

V tomto príspevku sa budeme venovať niektorým najčastejším gramatickým chybám vo francúzštine a poskytneme vám tipy, ako sa im vyhnúť.

Zabúdanie používať členy

Jednou z najčastejších chýb, ktoré robia študenti francúzštiny, je zabúdanie používať členy. Vo francúzštine sa pri všetkých podstatných menách vyžaduje člen, aj keď ide o nepočítateľné podstatné meno, napríklad "voda". Vo francúzštine existujú dva typy členov: členy určité (le, la, les) a členy neurčité (un, une, des).

Používanie správneho člena je nevyhnutné pre efektívnu komunikáciu vo francúzštine. Používanie určitého člena le, la a les je podobné používaniu "the" v angličtine, zatiaľ čo používanie neurčitého člena un, une a des je podobné používaniu "a" alebo "an" v angličtine. Napríklad:

 • La voiture est rouge. (Auto je červené.)
 • Un livre est sur la table (Na stole je kniha.)
 • Les étudiants sont dans la classe (Študenti sú v triede.)
 • Des fleurs sont dans le jardin (Kvety sú v záhrade.)

Zamieňanie prídavných mien a prísloviek

Ďalšou častou chybou je zámena prídavných mien a prísloviek. Prídavné mená opisujú podstatné mená, zatiaľ čo príslovky opisujú slovesá, prídavné mená a iné príslovky. Vo francúzštine sa prídavné mená zvyčajne uvádzajú za podstatným menom, ktoré opisujú, zatiaľ čo príslovky sa uvádzajú za slovesom alebo prídavným menom, ktoré modifikujú.

Správne používanie prídavných mien je pre presný opis podstatných mien vo francúzštine nevyhnutné. Napríklad:

 • Le chat noir. (Čierna mačka.)
 • La voiture rapide (Rýchle auto.)
 • Les hommes intelligents (Inteligentní muži.)
 • Správne používanie prísloviek je základom presného opisu slovies, prídavných mien a iných prísloviek vo francúzštine. Napríklad:

 • Il parle lentement. (Hovorí pomaly.)
 • Elle chante magnifiquement (Spieva nádherne.)
 • Le ciel est très bleu aujourd'hui. (Obloha je dnes veľmi modrá.)
 • Nesprávne používanie zámen

  Zámená sú slová, ktoré nahrádzajú podstatné mená. Vo francúzštine existuje niekoľko rôznych typov zámen, vrátane zámen predmetových, objektových a zvratných. Jednou z častých chýb, ktorých sa študenti dopúšťajú, je používanie nesprávneho typu zámena alebo jeho úplné vynechanie.

  Správne používanie zámen je základom efektívnej komunikácie vo francúzštine. Napríklad:

  • Je t'aime. (Milujem ťa.) - "te" je objektové zámeno, ktoré vo vete nahrádza "ty".
  • Tu me manques (Chýbaš mi.) - "me" je objektové zámeno, ktoré vo vete nahrádza "ja".
  • Nous nous sommes amusés (Bavili sme sa.) - "nous" je predmetové zámeno, zatiaľ čo "se" je zvratné zámeno.

  Zamieňanie slov Ser a Est

  Ve francúzštine slovesá "ser" a "est" znamenajú "byť", ale používajú sa v rôznych kontextoch. "Ser" sa používa na opis trvalých alebo neodmysliteľných vlastností, zatiaľ čo "est" sa používa na opis dočasných alebo meniacich sa vlastností.

  Použitie správneho slovesa je pre presný opis vlastností vo francúzštine nevyhnutné. Napríklad:

 • Elle est belle. (Je krásna.) - "est" sa používa preto, lebo krása je dočasná vlastnosť.
 • Elle est française (Je Francúzka.) - "est" sa používa, pretože národnosť je dočasná charakteristika.
 • Elle est grande. (Je vysoká.) - "est" sa používa, pretože výška je dočasná charakteristika.
 • Elle est intelligente (Je inteligentná.) - "est" sa používa, pretože inteligencia je dočasná vlastnosť.
 • Použitie nesprávneho času

  Francúzština má niekoľko slovesných časov a niekedy je ťažké zistiť, ktorý z nich použiť v danej situácii. Jednou z častých chýb je používanie nesprávneho času, najmä pokiaľ ide o minulý čas.

  Používanie správneho času je pre efektívnu komunikáciu vo francúzštine nevyhnutné. Napríklad:

  • J'ai mangé une pomme. (Zjedol som jablko.) - "ai mangé" je minulý čas slovesa "manger".
  • Je mangerai une pomme (Zjem jablko.) - "mangerai" je budúci čas slovesa "manger".
  • Je mange une pomme (Jem jablko.) - "mange" je prítomný čas slovesa "manger".

  Mätúce predložky

  Francúzština má veľa predložiek a niekedy je náročné vybrať v danej situácii tú správnu. Jednou z častých chýb je zamieňanie predložiek, ktoré majú podobný význam, napríklad "à" a "de"

  .

  Používanie správnych predložiek je základom efektívnej komunikácie vo francúzštine. Napríklad:

  • Je vais à la maison de mon ami. (Idem do domu svojho priateľa.) - V tejto vete by sa namiesto "à" malo použiť "chez", takže by mala znieť "Je vais chez mon ami".
  • Je suis content de ma voiture (Som spokojný so svojím autom.) - V tejto vete by sa malo použiť "avec" namiesto "de", takže by mala znieť "Je suis content avec ma voiture".

  Zabudáte na prízvuk

  Vo francúzštine sú gramatické prízvuky základnými zložkami jazyka a môžu výrazne ovplyvniť význam slova. Tri najbežnejšie prízvuky vo francúzštine sú ostrý prízvuk (é), veľký prízvuk (è) a obkročný prízvuk (ê).

  Používanie správneho prízvuku je rozhodujúce pre vyjadrenie zamýšľaného významu a zabránenie zmätkom v komunikácii. Ako študent francúzštiny musíte venovať pozornosť prízvukom a precvičovať ich správne používanie, aby ste zlepšili svoje komunikačné schopnosti v jazyku.

  Tipy, ako sa vyhnúť bežným gramatickým chybám vo francúzštine

  Vyhýbať sa bežným gramatickým chybám sa vám bude spočiatku zdať ako ťažká úloha, pretože francúzština je vo všeobecnosti ťažký jazyk. Je však nevyhnutná pre efektívnu komunikáciu v každom jazyku, vrátane francúzštiny.

  Učenie sa nového jazyka môže byť náročné a je ľahké robiť chyby, najmä pokiaľ ide o gramatiku. Avšak s praxou a odhodlaním a s radami, ktoré získate v tomto blogovom príspevku, je možné sa týmto chybám vyhnúť a stať sa v reči sebavedomejším a hovoriť plynulejšie.

  V tejto časti vám poskytneme tipy, ako sa vyhnúť bežným chybám vo francúzskej gramatike, vrátane správneho používania členov, rozlišovania prídavných mien a prísloviek, správneho používania zámen, venovania pozornosti predložkám, časom a prízvukom a ďalších. Dodržiavaním týchto tipov si študenti môžu zlepšiť svoju francúzsku gramatiku a komunikačné zručnosti.

  Cvičiť, cvičiť, cvičiť

  Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť bežným chybám vo francúzskej gramatike, je čo najviac cvičiť. Čím viac budete cvičiť, tým lepšie budete jazyk ovládať a tým ľahšie sa budete vyhýbať chybám.

  Čítajte francúzske texty

  Čítanie francúzskych textov, či už ide o romány, noviny alebo články na internete, môže byť vynikajúcim spôsobom, ako si zlepšiť francúzsku gramatiku. Pri čítaní sa stretnete s mnohými príkladmi správnej francúzskej gramatiky, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť pravidlá.

  Počúvajte francúzskych hovoriacich

  Počúvanie francúzskych hovoriacich, či už ide o rodených hovoriacich alebo iných študentov, môže byť vynikajúcim spôsobom, ako si zlepšiť francúzsku gramatiku. Týmto spôsobom si napočúvate správnu francúzsku gramatiku v kontexte, čo vám môže pomôcť lepšie pochopiť, ako jazyk funguje.

  Používajte online zdroje

  K dispozícii je mnoho online zdrojov, ktoré vám môžu pomôcť zlepšiť francúzsku gramatiku, vrátane webových stránok, aplikácií a podcastov. Tieto zdroje vám môžu poskytnúť ďalšie cvičenia a návody na bežné chyby vo francúzskej gramatike.

  Nižšie sú uvedené niektoré online zdroje zamerané konkrétne na vyhýbanie sa bežným gramatickým chybám vo francúzštine:

  • Kwiziq - Kwiziq je online zdroj, ktorý ponúka celý rad lekcií francúzskej gramatiky, kvízov a cvičení, ktoré pomáhajú študentom zlepšiť si gramatické zručnosti a vyhnúť sa bežným chybám.
  • Lawless French - Lawless French je webová stránka, ktorá ponúka bezplatné lekcie francúzskej gramatiky a kvízy, ako aj zdroje na štúdium francúzskej slovnej zásoby a kultúry.
  • FluentU French Blog - FluentU French Blog ponúka celý rad článkov a zdrojov zameraných na učenie sa a vyhýbanie sa bežným chybám vo francúzskej gramatike, ako aj na ďalšie aspekty francúzskeho jazyka.
  • Francúzsky experiment - The French Experiment je webová stránka, ktorá ponúka bezplatné lekcie a cvičenia z francúzskej gramatiky, ako aj celý rad ďalších zdrojov na učenie sa francúzštiny vrátane slovnej zásoby a výslovnosti.
  • Učte sa francúzsky s Alexou - Učte sa francúzsky s Alexou je kanál na YouTube, ktorý ponúka lekcie a výukové programy francúzskeho jazyka vrátane lekcií o tom, ako sa vyhnúť bežným chybám vo francúzskej gramatike.
  • FrenchCrazy - FrenchCrazy je webová stránka, ktorá ponúka celý rad zdrojov na učenie sa francúzštiny vrátane gramatických lekcií a cvičení, zoznamov slovíčok a informácií o kultúre.
  • Francúzsky spolu - French Together je webová stránka, ktorá ponúka celý rad zdrojov na učenie sa francúzštiny vrátane gramatických lekcií a cvičení, zoznamov slovíčok a tipov, ako sa vyhnúť bežným gramatickým chybám vo francúzštine.

  Pomocou týchto online zdrojov nájdete pomoc, tipy a lekcie na identifikáciu a vyhýbanie sa bežným gramatickým chybám vo francúzštine, ako aj na zlepšenie celkových gramatických zručností a plynulosti jazyka. Ak ste rodič alebo učiteľ, ktorý pomáha dieťaťu zlepšiť si slovnú zásobu, pozrite si príspevok "Budovanie silnej slovnej zásoby u detí" a ak práve s francúzštinou začínate, potom je pre vás určený príspevok "Základná francúzska slovná zásoba pre začiatočníkov".

  Prihláste sa na kurz francúzštiny alebo si nájdite doučovateľa

  Hoci sú online zdroje skvelým spôsobom, ako sa naučiť francúzštinu a zlepšiť si gramatické zručnosti, výhodou je aj nájdenie kurzu francúzštiny alebo doučovateľa vo vašom okolí. V triede alebo u doučovateľa dostanete individuálne inštrukcie, môžete klásť otázky, precvičovať hovorenie a počúvanie a dostávať spätnú väzbu o svojom pokroku.

  Hodiny francúzštiny alebo doučovateľov, vrátane jazykových škôl a webových stránok s online doučovaním nájdete na mnohých miestach. Ak si chcete nájsť triedu francúzštiny alebo doučovateľa vo svojom okolí, skúste do vyhľadávača zadať niekoľko výrazov, ako napríklad "kurzy francúzštiny Bratislava" alebo "doučovateľ francúzštiny Košice". Ďalej môžete hľadať aj v miestnych inzerátoch, komunitných nástenkách alebo sa opýtajte v miestnej knižnici či jazykovom centre.

  Či už uprednostňujete skupinové hodiny alebo individuálne lekcie, pre študentov všetkých úrovní existuje mnoho možností. Ak sa vám nepodarí nájsť jazykovú triedu vo vašom okolí, ideálnou voľbou môže byť lektor, ktorého nájdete na Slovensku v mnohých mestách vrátane Bratislavy, Nitry, Košíc, Prešova, Banskej Bystrice a ďalších.

  Nájdením vhodného lektora alebo francúzskej triedy, získate individuálnu výučbu, precvičíte si zručnosti hovorenia a počúvania a získate spätnú väzbu o vašom pokroku. Tiež to môže byť skvelý spôsob, ako si zlepšíte svoje gramatické zručnosti a celkovú plynulosť francúzskeho jazyka.

  Záver

  Francúzska gramatika môže byť náročná, ale s cvičením a odhodlaním sa môžete vyhnúť bežným chybám a stať sa sebavedomejším a vaša reč bude plynulejšia. Nezabudnite správne používať členy, rozlišovať prídavné mená od prísloviek, správne používať zámená a venovať pozornosť predložkám, časom a prízvuku. Ak sa budete riadiť týmito tipmi a vyhnete sa vo francúzštine bežným gramatickým chybám a budete na dobrej ceste k zvládnutiu jazyka.

  Existuje niekoľko bežných gramatických chýb, ktorých sa študenti francúzštiny dopúšťajú, vrátane zabúdania používať členy, zamieňania prídavných mien a prísloviek, nesprávneho používania zámen, zamieňania ser a est, používania nesprávneho času, zamieňania predložiek a zabúdania na prízvuk. Aby sa študenti týmto chybám vyhli, je potrebné čo najviac francúzsky jazyk precvičovať, čítať francúzske texty, počúvať francúzskych hovoriacich, používať online zdroje a navštevovať kurzy francúzštiny. Dodržiavaním týchto tipov sa študenti stanú sebaistejší a budú hovoriť po francúzsky plynulejšie. Bonne chance!