study questions

Study questions

Quick help with homework exercise
or
Lenka K.

aké existujú zámená v angličtine a aké sú ich ekvivalenty?

osobné, privlastňovacie, predmetové, ukazovacie, opytovacie

Juraj S.

ako sa označujú tituly v angličtine?

čo je ekvivalentom násho Ing., Bc., Mgr.?